Bhanumathi Natarajan

Det er altså ikke frykten for at disse praktdyrene kan angripe mennesker som har skapt diskusjonen, men faren for at tigrene mer eller mindre skal forsvinne fra landet. India er stolte over sine tigere, og håper å få opp igjen bestanden.

Som barn hørte jeg stadig historier om tigere, leoparder og pantere som kom inn i landsbyer på leting etter husdyr hvis de ikke kunne finne mat i naturen. Det hender også at de skader eller dreper mennesker. Men det har ikke ført til noe folkekrav om at tigere og andre potensielt farlige dyr skal utryddes.

Tvert imot. For eksempel leste jeg nylig at tre barn mellom syv og åtte år ble drept av en leopard. Riktignok begynte skogsoffiserer å jakte på dyret, men samtidig det ble satt inn store ressurser for å fange det levende. Og det var vellykket; i stedet for å befinne seg seks fot under jorden, er leoparden i dag plassert i en dyrepark i Bhopal. Tilsvarende lærer barn i afrikanske landsbyer hvordan de skal beskytte seg når de må passere områder med ville dyr som løver og elefanter. Det blir ikke sett på som en akseptabel løsning å skyte dyrene.

Verdenssamfunnet arbeider aktivt med internasjonal konvensjoner for å beskytte biologisk mangfold. Norge er flink til å undertegne denne typen avtaler, men den faktiske oppfølgingen er ikke alltid like imponerende. Da jeg kom til Norge, ble jeg forundret over villigheten til å utrydde alt i naturen som kan synes å være farlig og uten økonomisk verdi. Det skulle være nok å nevne diskusjonen om ulv og bjørn — to dyrearter som har sterke tradisjoner i norsk fauna.

I India og mange andre kulturer, har mennesker fortsatt en dyp tilhørighet og et harmonisk forhold til naturen. Ikke bare kuer, men selve livet - uansett hvilken form det opptrer i - er hellig. Tigere, slanger, elefanter og løver har sin plass i kulturell sammenheng. De er fryktet, beundret og respektert. Selv om de kan drepe og ødelegge, viser mennesker toleranse. Det er viktig å betrakte naturen som en helhet, og lære hvordan ulike skapninger kan leve side om side.