• Kommunen trenger ikke kartlegge seksuell trakassering i ungdomsskolen, sier mobbeprofessor Dan Olweus.

Olweus går i rette med SV, som i bystyret onsdag kveld, ba kommunen kartlegge omfanget av seksuell trakassering i ungdomsskolen.

— Dette vet vi allerede mye om, sier Olweus, som anslår at tre-fire prosent av jenter i ungdomsskolen opplever ulike former for seksuell trakassering fra medelever.

- Så SV-representant Anne Sofie Bergvall tar feil når hun sier at Olweus ikke er i stand til å fange opp hele problemet?

— Vi mener at våre undersøkelser fanger opp det vesentlige av informasjonen, sier Olweus.

Gutter mobber jenter

Når plagede elever blir spurt om hvem de blir mobbet av, svarer 50 prosent av jentene at det er gutter som mobber dem. 25 prosent mobbes av jenter, mens de siste 25 prosent mobbes av både gutter og jenter.

— Det er altså feil å tro at det er jenter som mobber jenter. Jenter mobbes hovedsaklig av gutter og mye av det er seksuell trakassering, sier han.

De ulike mobbeformene henger sammen. Jenter som mobbes verbalt, får også kommentarer med seksuell betydning. Noen opplever å bli tvunget til å gjøre ting mot sin vilje.

Den pensjonerte professoren har tilknytning til RKBU Vest ved Uni Helse, som nå har de norske rettighetene til mobbeprogrammet hans, men tjener ikke noe på at det blir brukt.

Olweus er opptatt av at programmet som bærer hans navn regnes som verdensledende.

— Gjentatte studier har dokumentert at programmet virker. Etter åtte måneder er vanligvis nivået avmobbing redusert med 20-40 prosent påpeker han . - Det viktige i denne sammenhengen er at mobbingen går ned like mye for guttene som for jentene og det er effekter også på seksualisert mobbing. Så ved bruk av programmet kan vi både registrere, redusere og forebygge mobbing generelt og mobbing med seksuelle innslag, legger han til.

Sådde tvil

Mellom 2000 og 2010 ga regjeringen 48 millioner kroner til ulike program mot mobbing.

I 2011 konkluderte det nordiske utdanningsinstituttet NIFU med at mobbeprogrammer ikke har noen effekt. Rapporten var skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet som da anbefalte regjeringen å slutte å gi økonomisk støtte til programskaperne.

Olweus mener NIFU-rapporten sine konklusjoner er uholdbare, og tilbakeviser at programmet er omstridt. - Det samme mener flere andre forskere, sier han.

Han viser til en inngående analyse av alle kjente antimobbeprogram utført av Cambridge University, der Olweusprogrammet bli framholdt som det m est effektive.

I tillegg viser han til at programmet er ett av 11 godkjente programmer etter den amerikanske Blueprintkomiteen, der 600 programmer ble vurdert.

Bergen er med

Etter NIFU-rapporten merker han likevel en viss skepsis rundt i kommunene, som må betale og avsette tid for å bruke programmet.

Bergen er blant kommunene som kjøper Olweus-programmet. Kommunen gjorde i 2012 en avtale om å betale 1,5 millioner over tre år og innføre Olweus-programmet ved 22 skoler i kommunen.

— Så Bergen har allerede et verktøy tilgjengelig som virker for alle former for mobbing, sier Dan Olweus.