Det var barnas mormor og morfar som bad om å få oppnevnt en setteverge, fordi de mente barnas far ikke er egnet til å ivareta sine oppgaver som verge for sønnene. De ble bønnhørt av Bergen overformynderi i går.

Jordan ble også oppnevnt som setteverge etter at Hanne Kristine Olsen ble påkjørt og drept av sin samboer i Olsvik i 2001. Deres tre uker gamle datter ble livstruende skadet.

Bistandsadvokaten fornøyd

— I den saken samarbeidet jeg tett med bistandsadvokaten til familien, blant annet i arbeidet med å fremme et erstatningskrav. Jeg hadde også tett kontakt med barnevernet og med de etterlatte, sier Jordan.

41-åringen som drepte Olsen ble dømt til 21 års forvaring for drap, og er også fradømt foreldreretten til datteren.

Helge Hansen er bistandsadvokat for foreldrene til den drepte Ingse Merete Rønnestad og hennes to sønner.

— Jeg er veldig godt fornøyd med valget av setteverge, sier Hansen.

- Uskjønnsomt av faren

Den drapssiktede barnefaren har gjort det klart at han vil kjempe for å beholde alle sine rettigheter som far - inkludert omsorgen for sønnene.

— Det er uskjønnsomt av ham å bringe dette til torgs slik saken står nå, for å si det veldig forsiktig. Men ut fra mitt kjennskap til den siktede, er jeg ikke overrasket over at det skjer, sier Hansen om 39-åringens krav. Hansen bistod Ingse Merete Rønnestad gjennom flere år i de mange rettstvistene hun hadde med sin eks-mann.