— Vi elever tror dette kan gi oss et bedre miljø, sier elevrådsleder Camilla Fondenes, Christina Hauge og Ann-Helen Skeie, medlemmer av elevrådet. De har lenge ønsket et sted der de unge kan møtes på fritiden. Olsvik har mange tilbud til barn og unge, men det er få tilbud til den uorganiserte ungdommen. Nå jubler de over muligheten til å få til noe.

Det er Laksevåg bydel som gjennom et forsøksprosjekt gir ungdomsskoleelever ved Kjøkkelvik og Olvik skoler mulighet til å utvikle nye tilbud. 35.000 kroner har hver av skolene fått til nye tiltak.

Det er elevrådet selv som har bedt om et slikt tiltak. Nå står ungdommene selv klare for å gå i gang over påske. Foreldre skal hyres inn som vakter. Elevene skal selv stå for aktivitetene.

— Vi vil lytte til ungdommene selv og høre hva slags aktiviteter de ønsker seg, sier Camilla Fondenes, Christina Hauge og Ann-Helen Skeie. De kan tenke seg å tilby samtalekvelder, danseopplæring og bingo i starten. Kokkekurs, filmkveld, forming og drama har og vært nevnt. Tilbudene skal utvikles etter hvert. Alt nå er det klart at det blir åpen kantine for elevene.

— Vi vil alle medvirke til å styrke miljøet ved skolen. Jeg håper dette blir et nyttig og kjekt tiltak, sier rektor Lise Holsen Skei.

VIL LYTTE: - Vi vil lytte til ungdommene selv og høre hva slags aktiviteter de ønsker seg, sier Ann-Helen Skeie (t.v.), Camilla Fondenes og Christina Hauge
FOTO: TOR KRISTIANSEN