På Sture i Øygarden skal MMB ha ansvar for ettersyn av oljevernutstyr på terminalen, og lære opp og trene ansatte i oljevern. MMB skal også leie ut oljevernutstyr til Norsk Hydro sin øvrige virksomhet. Kontraktene går frem til 2008 og kan forlenges med opp til seks år etter dette.

— Med disse kontraktene har vi befestet vår posisjon som et av Norges ledende private, uavhengige leverandør av oljevernberedskapstjenester, sier adm. direktør Leif H. Larsen i MMB.

Larsen har vanskelig for å tallfeste hva kontrakten innebærer.

— Det er en kontrakt etter de behov som oppstår. Den er derfor vanskelig å tallfeste, sier Larsen.

MMB holder til på Hilleren i Bergen. Her har de både administrasjon og hovedlager for sitt oljevernutstyr. MMB har en rekke ledende oljeselskap på kundelisten, men de to nye kontraktene med Norsk Hydro er blant de største selskapet har inngått.

Den første kontrakten som går frem til 2008, omfatter beredskapstjenester innen oljevern på Sture-terminalen i Øygarden. MMB skal forestå ettersyn av terminalens eget oljevernutstyr, forestå opplæring av ansatte i oljevern, samt gjennomføre øvelser. Dersom en ulykke skulle inntreffe, skal MMB stille med ressurser ut over det Norsk Hydro selv disponerer - det være seg utstyr og personell.

— Vi har beredskapsvakt 24 timer i døgnet og har 30 erfarne medarbeidere med i vår beredskapsgruppe, forklarer Larsen.

Den andre kontrakten omhandler utleie av oljevernutstyr til oljevirksomheten i Norsk Hydro.

— Vi leier ut vårt eget oljevernmateriell, stiller med kompetent personell som kan bruke oljevernutstyret, og vi skal forestå opplæring og holde øvelser med personell på fartøy i Norsk Hydros tjeneste, forklarer Larsen.

— Vi ser at flere virksomheter i petroleumssektoren og innen shipping velger å utvide sitt beredskapsapparat med eksterne leverandører. Dette er kostnadseffektivt for kunden og det styrker vårt grunnlag som spesialselskap innen oljevern, til å utvide kompetanse og erfaring på et fagområde som det stilles store krav til, avslutter Larsen.