Fylkesordføreren fra Hordaland kunne meddele Bergens Tidende dette etter et møte med fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) i Oslo i går. Budskapet som Handeland og stortingsrepresentant Ranveig Frøiland fikk fra statsråden, var at han ville ta opp igjen flyttesaken med Kystverket på nytt.

— Utfallet av den runden vil bli at man enten beholder oljeverndepotet som det er på Fedje, eller at staten skaper en annen depot-løsning knyttet til Fedje. Handeland gir fiskeriministeren honnør for å ha vært åpen og lyttet til de mange faglige protestene.

For det kom svært overraskende på mange at Kystverket tidligere i år innstilte på flytting av statens oljeverndepot fra Fedje til Florø. Råoljeterminalen på Sture i Øygarden og raffineriet på Mongstad representerer Europas nest største oljehavn. Det var derfor uforståelig at man ønsket å flytte depoet bort fra dette mest risikofylte området langs hele Norskekysten.

Kystverket begrunnet sitt standpunkt med å vise til den gode beredskapen som finnes blant oljeselskapene i området. Statoil Mongstad reagerte sterkt på en slik holdning og understreket at deres ansvar var knyttet til egen virksomhet og at staten ikke av den grunn kunne tone ned sitt eget ansvar.

Foruten fylkesordfører Handeland har ordførerne i hele Nordhordland samt Øygarden og Gulen, protestert kraftig på en fjerning av depoet fra Fedje.

Bergens Tidende prøvde i hele går å komme i kontakt med Ludvigsen for å få ministerens egen versjon av snuoperasjonen, men lykkes dessverre ikke.