— Det har lekket ut en god del oljesøl i sjøen ved Askøybroen. Vi har sendt ut fem hundre meter med lenser for å begrense forurensningen, opplyser vaktkommandør Torkjell Helle ved 110-sentralen i Hordaland.

Både Kystverket, havnevesenet, politiet og brannvesenet deltar i aksjonen for å rydde opp i oljesølet.— Det dreier seg om et tynn oljefilm, som vi mistenker stammer fra tankene som er under riving ved det gamle Shell-anlegget på Askøy. Vi kan imidlertid ikke fastslå dette med sikkerhet ennå, sier Helle.

Høy risikoklasse

Eiendomssjef i Askøy, Ove Vonheim, opplyser at lekkasjen kommer fra anlegget. Utslippet stammer fra gammel forurensning.

— Der pågår det nå et arbeidfor å rive tankene. Vihar fått beskjed fra entreprenøren at oljen kommer fra forurensning ibakken, ikke fra tankene, forteller Vonheim.

Han forklarer at det har vært tunge anleggsmaskiner på tomten, og at dette har fått oljen til å tyteut.

— Detvil være miljøskadelig. Dette er oljeprodukter som har forholdsvis høyriskoklasse. Hvisvi skal gjøre noen tiltak på eiendommen, så må forurensningen i bakken graves opp ogdeponeres på godkjent deponi for spesialavfall, sier Vonheim.

Han har nå gitt ordere til entreprenøren om å iverksette strakstiltak for å hindre ytterligere utslipp.

Usikker årsak

Eiendomssjefen innrømmer at kommunen visste på forhånd at anleggsarbeidet kunne føre til utslipp. Kommunen trodde imidlertid de hadde kontroll.

— Entreprenøren visste om forurensningen, og har ansvar for å sørge for sikkerheten. På nåværende tidspunkt vet vi ikke hvorfor utslippet likevel har skjedd. Her har det tydeligvis skjedd et avvik, og vi har bedt om rapport, sier Vonheim.

Ifølge eiendomssjefen er ansvarsplasseringen krystallklar, og entreprenøren vil bli nødt til å betale for opprydningen. Samtidig er det usikkert hvorvidt prosjektet blir forsinket.

— Dette vil vi først vite på mandag, sier Vonheim.

Forurensningen kan bli liggende

Årsaken til utslippet, nemlig forurensningen i bakken, vil inntil videre bli liggende. Å fjerne den vil koste mellom 3 og 5 millioner, opplyser kommunen.

— Vi har ikke noe krav om å fjerne forurensningen i bakken nå. I denne omgang skal vi bare fjerne rørsystemet og tankene. Men dersom vi skal bygge boliger eller næringsområde, så må forurensningen fjernes da, sier Vonheim. Han forklarer at det også har vært andre utfordringer med arbeidet.

— Rørsystemet skulle egentlig være tomt, men så langt har vi fjernet 3000 liter olje og deponert dette påkorrekt måte.

Brannvesenet: - Ikke fare for miljøet

Pål Hansen, brannsjef i Askøy, sier oljen som er lekket ut er såkalt blueshine, og at den har spredd seg i store deler av fjorden ved Askøybroen.

— Vi har lagt ut lenser rundt Shell-anlegget. De vil bli liggende der noen dager. Noe mer enn dette kan vi ikke gjøre i dag, sier Hansen.

Brannsjefen sier utslippet ikke utgjør noen fare.

— Hvis du slipper en dråpe diesel i vannet, så ser du hvor stort utslippet ser ut som. Dette vil naturen rydde opp, og jeg tviler på at det er miljøskadelig på noe vis. Det er heller ikke brannfarlig. Folk har ingen grunn til å være redde. Vi gjør det vi kan og følger med situasjonen, sier Hansen.

Ordføreren informeres fortløpende

Ordfører SivHøgtun opplyser at hun har blitt orientert om hendelsen, og at kommunen vil gå ut med mer informasjon så snart som mulig.

— Jeg kanbekrefte at jeg fått informasjon om at det er kommet oljesøl, og at brannvesen har iverksatt tiltak. Jeg har derforbedt om å bli fortløpende oppdatert, sier ordføreren.

Hun varsler tiltak for å hindre ytterligere utslipp.

— Nå må vi undersøke det som har skjedd, slik at vi kan sørge for å få sikret anlegget for fremtiden.