Onsdag formiddag rykket politi og brannvesen ut tilArnaelven etter meldinger om oljeutslipp i Arnaelven og Arnavågen.

Vil bli etterforsket

Nærmere 1000 liter olje har stått henslengt utenfor eneiendom i Lakslia ved Arnaelven. I tillegg står det en rekke bilvrak påeiendommen. To av fatene har stått uten lokk og disse er blitt fylt opp medregnvann. Ifølge politiet er det dette oljeholdige vannet som har rent ned ielven.

Ifølge politiet er det vanskelig å beregne hvor mye olje somhar rent ut.

bt.no har uten hell prøvd å komme i kontakt eier. Leietaker er motorsportteamet FOG. De avviser kategorisk at de har ansvaret.

— Det er huseiers boss som står der. Og det har stått derlenge før vi flyttet inn i begynnelsen av året. Det skulle vært fjernet for lengesider. Vi har ingen ting med dette å gjøre,sier leder Sissel Olssen i FOG-teamet.

Hell i «uhell»

Forholdt er anmeldt av politiet og oversendt Bergen nordpolitistasjonsdistrikt, som vil etterforske saken.

Arnaelven er Bergens eneste lakseførende elv. På grunn avdugnadsinnsats de siste 25 årene, har elven nå blitt en av Norges bestelakseelver med 2,1 tonn med laks på 1,8 kilometer.

Gytesesongen er på hell og det er mye vann i elven. Dettetror lederen for Arna sportsfiskarlag, Kenneth Halland, at kan hjelpe i dennesaken.

— Jeg håper det går bra denne gangen, men all type forurensninger uønsket i elven vår, sier han.

Arna Sportsfiskarlag har observert oljefatene og bilvrakene.En bekymringsmelding ble sendt til Grønn etat i Bergen kommune i begynnelsen avnovember.

Tre uker

Vassdragsforvalteren i Bergen kommune, Ole Sandven, fikkbekymringsmeldingen og reiste på befaring 11. november.

I rapporten etter befaringen skrev de at det var «tegn tilat det har rent oljeholdig væske fra området og ut i elven». Det sto også atdet var fare for folk og for vassdraget. De skriver at saken må prioriteres pågrunn av fare for ytterligere forurensning.

Rapporten ble sendt til Helsevernetaten i Bergen kommune,med kopi til VA-etaten (vann og avløp) og byrådsavdeling for byutvikling, klimaog miljø.

Sonja Skotheim hos Helsevernetaten forteller at brevetligger øverst i bunken og de sannsynligvis vil se på det på mandag.

— Når vi får slike klager, sender vi innkallelse tilbefaring til eier. Ut ifra det vi da ser kan det bli sendt vedtak om rydding,sier hun.

Hun forteller videre at de må forholde seg tilforvaltningsloven og at det derfor vanligvis vil ta tre uker før et område kanryddes.

Kunne vært unngått

Klimasjef i Bergen kommune, Eva Britt Isager, synes tre ukerer for lang tid.

— Vårt mål er at dette skal gå raskere. Vi jobber med å fåen bedre intern flyt i slike saker, sier hun.

I dag er det slik at de som melder inn saker til kommunen,selv må finne ut hvor de skal melde fra for å få en raskest mulig saksgang.

— Det må vi endre på, vi ønsker å få på plass et fellesvarslingssystem, sier hun.

Terje Aasen, avdelingsdirektør miljøvern- og klimaavdelingenhos fylkesmannen ble rutinemessig varslet av politiet onsdag. Han hadde ikkehørt om saken før, men når han får høre at Grønn etat var varslet, er dommenklar.

— Dette kunne selvsagt vært unngått, sier han.

NÆR ELVEN: Elven kan sees i bakgrunnen på dette bildet.
KENNETH HALLAND
SPOR: Ikke alt er ryddet.
KENNETH HALLAND
I VEIEN: Ikke alt rotet er på eiendommen, noe står langs veien.
KENNETH HALLAND