Eventuelle funn ville ført til ny oljeaktivitet i fylket, gitt store inntekter og skapt nye arbeidsplassar.

No fryktar leiar i oljeutvalet Dagfinn Hjertenes at oljeselskapa skal gi opp oljeleiting utanfor Sogn og Fjordane.