— Det stemmer at det er oppdaget en oljefilm i overflaten. Det dreier seg ikke om store mengder, men brannvesenet på Askøy undersøker nå hvor oljen kan stamme fra, i tilfelle det er en lekkasje på gang, sier havnekaptein Gunvald Isaksen i Bergen og Omland Havnevesen.