SINTEF slår fast at det er en «probable match» — altså høyst trolig - mellom en oljeprøve derfra og fra det opprinnelige «Rocknes»-drivstoffet.

BT avslørte i oktober at det fortsatt, snart fem år etter at «Rocknes» kantret, fantes til dels store oljerester igjen etter utslippet.

Opp mot 500 tonn bunkersolje rant ut av vraket, mens rundt halvparten ble tatt opp i opprydningsaksjonen etterpå.

Ikke «Server»

SINTEF har analysert to prøver, begge tatt av Kystverket i en synfaring de gjorde etter BTs oppslag.

En av prøvene er fra et nyere tungoljesøl. Prøven er tatt på den populære fritidsøyen Skorpo.

Den andre prøven matcher derimot «Rocknes» på de aller fleste punkt, ifølge analyserapporten. Mest skiller oljen seg på de mest nedbrytbare delene. De mer bestandige samsvarer nær fullstendig med originale prøver fra «Rocknes».

Denne prøven ble tatt på en posisjon på Rotøyene, der BT en uke tidligere hadde funnet oljerester på så å si hver eneste stein i fjæren. Noen av restene var tørket helt inn på steinene. Andre var fortsatt så myke at det var enkelt å skrape av med en negl.

BT fant også oljerester på flere andre holmer, som Lamholmen og Færøya. Disse er nærmere Vatlestraumen, der «Rocknes» kantret, enn Rotøyene. Kystverket tok ikke prøver på disse plassene.

Ingen av prøvene samsvarer med olje fra «Server», som forliste utenfor Fedje i januar 2007.

Lommelyktleting

Stasjonsleder Arvid Kråkenes ved Kystverkets stasjon i Bergen sier han ikke er særlig overrasket over at det virkelig var «Rocknes»-olje.

  • Vi vet at det tar så mange år før naturen tar hånd om slikt. Derfor må vi hjelpe naturen, sier Kråkenes.

Ifølge han er allerede mye blitt ryddet opp.

  • Vi har vært ute og ryddet opp på et par steder, sier Kråkenes.

BT har tidligere fortalt om hvordan flere av ordførerne i møte med aksjonsledelsen advarte mot å avslutte opprydningen for tidlig. De ble ikke hørt på - selv om de den gang ble fortalt at flere posisjoner fortsatt var forurenset av olje.

Kråkenes vil likevel ikke garantere at fjæresteinene nå er fritt for petroleumsprodukter.

  • Leter du med lommelykt, vil du sikkert finne noe. Det var tross alt 45 kilometer med strandlinje som ble tilsølt. Men du skal ikke finne noe de stedene folk bruker, sier Kråkenes.

- Småtterier

Mer rydding må til, mener Ingar Flatlandsmo i Naturvernforbundet Hordaland.

  • Her er det så tydelig bevist at oppryddingen ikke ble gjort ordentlig. Da må de ut og rydde skikkelig opp, sier Flatlandsmo.

Han mener dette viser at ryddearbeidet ble avsluttet for tidlig.

  • Her får vi følelsen av at det ble ryddet så lenge tv-kameraene sto på. Vi erfarte den gang at ryddingen var dårlig organisert og ledet. Det må Kystverket og opprydningsansvarlige trekke lærdom av. De trenger en selvransakelse, sier Flatlandsmo.

Men noe slikt trengs ikke, mener Arvid Kråkenes i Kystverket.

  • Opprydningen var godt gjennomført. Det vi har funnet, er småtterier, sier Kråkenes.
GRISERI: Med en kniv eller negl er det enkelt å skrape av oljerestene. Denne steinen fant BT på Rotøyene utenfor Askøy.
Helge Sunde