TOR LEIF PEDERSEN

Havnedirektør Morten Meibom sier til Bergens Tidende at de som driver opprenskning av oljen, har en stor utfordring når det gjelder å nå målsettingen om å bli ferdig i innen utløpet av uke 24 — altså om 14 dager.

Meibom skriver i den siste ukerapporten at det mest forurensete, krevende og største området for opprenskning har hele tiden vært Fjell kommune. Her gjenstår flere vanskelige områder.

Det gjenstår å grovsanere nord for Sotrabrua, nord på Lillesotra og holmene nord for Lillesostra. Det gjenstår finsanering i Ekerhovdvågen, Snekkevik, Langholmen og området rundt Brattholmen som ble mest forurenset etter forliset.

Først i siste uke har enkelte posisjoner nord på Lillesotra blitt grovsanert. I de siste dagene har til og med nye, ikke tidligere registrerte oljesøl blitt oppdaget.

Finsaneringen har fortsatt utfordringer på grunn av de mange steinfyllingene, steinsettingene og blokksteinstrender i området. Disse er svært vanskelig å renske for olje.

Med unntak av to områder, er nå alle de 17 posisjonene i Bergen kommune ferdig renset.

I løpet av inneværende uke vil også de forurensete områdene i Øygarden kommune være ferdig rensket.

I Askøy kommune er saneringsarbeidet nesten i mål. Det gjenstår noen problemområder på lesiden av øyene Rotøyni, Lamholmen, Bukkholmen og Skorpo. Disse øyene er mye brukt som frilufts- og rekreasjonsområde. Aksjonsledelsen mener det skal bli mulig å bli ferdig med renskningen her i løpet av de neste to ukene.