• Oljen har spredd seg i alle retninger. Det ser ikke pent ut, sier informasjonssjef Ole Arvesen i Kystverket til BT.

Utbredelsen av oljesølet ble større i løpet av gårsdagen.

— Vi har imidlertid inntrykk av at den oljen som sprer seg lengst av gårde, er av en slik konsistens at den etter hvert vil fordampe eller bli vasket bort, sier han.

Kystverket er mer bekymret for tungoljen som har lekket ut, enn oljen som danner blåskimmerflaket i overflaten. Det er den sistnevnte varianten som nå skal være observert så langt nord som ved Fedje.

Inntil i går formiddag var det samlet opp rundt 70 kubikkmeter olje.

— Vi tror fortsatt det er mye olje inne i havaristen. Derfor er det viktig at man lykkes med å stabilisere «Rocknes» og få tømt for skipet for olje uten unødvendig miljørisiko, sier Arvesen.

Fra flere hold er det uttrykt undring over at ikke alt tilgjengelig lensemateriell i Bergens-området er satt inn i oppryddingsarbeidet.

— Mine opplysninger går ut på at det er satt inn nok lenser der behovet er størst. Målet med oljevernaksjonen er primært å fange opp tungoljen som har lekket ut, sier informasjonssjefen.

Spredningen av oljen hadde inntil i går ettermiddag ennå ikke ført til flytting av oppdrettsanlegg. I Fiskeridirektoratet får BT opplyst at anleggene i nedslagsfeltet har gått klar av forurensningen.

— Vi har hatt rapporter om observasjoner av olje i nærheten av noen virksomheter, blant annet Marine Harvest sitt anlegg i Tretterosen på vestsiden av Askøy. Videre er det gjort observasjoner ved en lokalitet på Geitanger i Fjell, opplyser førstekonsulent Else Marie Djupevåg til BT.

I Fiskeridirektoratet er man forberedt på at situasjonen kan endre seg raskt.

— Hva som skjer hvis vær- og vindforholdene plutselig endrer seg, vet vi selvsagt ikke. Den lokale oljevernberedskapen står parat med oljelenser til de oppdretterne som vil sikre anleggene sine, opplyser Djupevåg.