— Jeg har sjekket flere steder i vassdraget og finner olje en kilometer fra stedet der utforkjøringen skjedde, sier Sven-Helge Pedersen i Granvin Fiskarlag.

- Fullstendig uforståelig

Det er Vestkran som eier bilen. De var klar til å fjerne den natt til tirsdag. Firmaet hadde fått dispensasjon til å stenge veien, men ikke til å kjøre den store kranbilen fra Voss frem til ulykkesstedet på riksveg 13.

— Det er fullstendig uforståelig at Statens vegvesen utsetter Granvinvassdraget for en stor forurensingsfare ved å avslå dispensasjon til bergingsbilen, sier Pedersen.

— Dette er regelrytteri, og det er bestanden av laks og sjøørret som utsettes for fare, legger han til.

Svak vei

Vestkran-eier Trond Emblem beklager det hele.

— Jeg forstår fiskerlaget og kan bare beklage. Vi var klar til å heve bilen, men fikk ikke dispesasjon av veivesenet til å kjøre fra Voss til det aktuelle stedet, sier han.

I dagens utgave av Hordaland sier Kåre Olav Aldal i Statens vegvesen at det er en form for leire under veien der bilen raste utfor. Han er redd for at den ikke tåler belastningen ved at to kranbiler på 48 og 60 tonn foretar det tunge løftet.

- 1800 liter olje

— Vi har beregnet dette og er trygge på at dette løftet skal gå greit, med mindre veien er i en slik stand at den faktisk burde ha vært stengt for lenge siden. Vi har utvidet veien, slik at vi kan plassere kranbilene lengst mulig unna stedet der bilen raste ut. Vi bruker to kraner og fordeler trykket på en stor overflate. Det er faktisk lavere enn det trykket veien utsettes for av forbipasserende trailere, sier Emblem.

— Jeg håper vi får dispensasjon til å kjøre frem slik at vi får fjernet kranbilen. Det er tross alt masse hydraulikk i den og 1800 liter olje. Den kan renne ut hvis uhellet er ute, sier Emblem.

Det har ikke lyktes å få kommentar fra represesentanter fra Statens vegvesen, men til Hordaland sier Kåre Olav Aldal dette:

— Akkurat nå er det Vest Kran som må komme med et utspill.