En kvinne og tre menn er i full sving med å spyle vekk oljerester fra den steinete stranden. Her i Svintrevågen på Nordre Sæle helt nord i Øygarden var oljetilgrisingen særlig ille etter «Server»-forliset. Gang på gang har mannskaper vært i sving for å fjerne den seige oljen. Nå er det forhåpentlig siste gang det er nødvendig å aksjonere for å fjerne olje her.

Men sikker kan ingen være for at det ikke vil dukke frem mindre mengder seig tungolje fra steinurer eller steinmurskaier her — og andre steder. I alt er det registrert oljepåslag 230 steder i de 13 kommunene som ble berørt av oljelekkasjen.

Bergens Tidende fulgte innspurten i den fem måneder lange kampen for å fjerne den seige tungoljen fra strender og kaier. Rådgiver Tom W. Hansen fra Kystverket og trafikkinspektør Ole Bjarte Taranger fra Bergen om Omland Havnevesen besøkte torsdag de siste stedene mannskaper var i sving med å renske olje - i Øygarden og på Ågotnes.

I løpet av helgen blir oljevernaksjonen avsluttet. Men det opprettholdes en beredskap for at man skal kunne ta seg av eventuelle nye oljerester.

- Fremragende innsats

Aksjonen har vært ledet av det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA). Havnesjef Gunvald Isaksen har ledet aksjonen, med Tom W. Hansen som rådgiver.

Det har vært en slitsom og tidkrevende jobb å fjerne den seige oljen. Været har i lange perioder vært med på å gjøre arbeidet ekstra surt og kaldt. Mannskapene har brukt bare hendene, kniv, murerskjeer, grapser og spesielle håver som redskaper. Enorme mengder bark er strødd eller blåst ut over strender, og Isaksen og Hansen er fulle av lovord om innsatsen til ryddegjengene som har vært i sving:

— Mannskapene har gjort en fremragende innsats under tidvis svært krevende forhold, sier Isaksen.

  • I enkelte perioder har vind, regn, snø og kulde vært helt på mannskapenes tålegrense, sier Hansen.

Han legger til at det bare har skjedd fire mindre arbeidsuhell i løpet av aksjonen.

Små oljeklatter fortsatt

— Er all oljen fjernet?

— Oljesølet rammet et stort område, og vi mener nå at vi har fjernet det aller meste. Vi har renset til et nivå der sol, regn og bølger - naturen selv - skal gjøre resten av jobben. Men det kan dukke opp olje som vi har oversett. Sommervarmen gjør olje tyntflytende. Det kan sige ut olje fra steinkaier og på strender der vi har rensket, sier Hansen.

— Fordi man kan treffe på små oljeklatter, henstiller vi til folk om å se seg godt for når de beveger seg i de aktuelle områdene. Da kan de unngå å bli tilgriset eller få olje på klær, badeutstyr og fritidsbåter, sier Hansen.

— Grunnen til at vi ikke fjerner absolutt alle spor etter olje, er for å unngå å gjøre mer skade på livet i fjæren enn det oljen allerede har gjort. Går vi for hardhendt til verks, ødelegger vi planter og mikroorganismer i strandsonen. Vi kan heller ikke bruke kjemikalier. De bryter ned oljen, men stoffene siger ned i grunnen og tar livet av mikroorganismer, sier Hansen.

Hvis det skulle dukke opp nye oljerester, kan publikum melde fra til havnevaktens døgnbetjente telefon - 55568980.

Sunde, Helge