— Vi fikk olje i anlegget lørdag og måtte stoppe fôringen. I går var det olje på merdene, og de nærmeste dagene vil vise hvor stor skade oljen har gjort, sier produksjonssjef Stein-Helge Skjelde hos Austevoll Seafood, som eier anlegget ved Tjeldstø.

Anlegget inneholder et par hundre tusen smolt. Også lenger nord i Øygarden, på Hernar, var et oppdrettsanlegg truet i går kveld.

Næringen stiller krav

En oppsamlingsbåt fra Kystverket tok opp olje fra sjøen noen hundre meter unna Hennø laks sitt anlegg på Hernar. Her er det 250 tonn laks med snittvekt på 5,5 kilo. Fôringen er stoppet.

— Det er noe svineri. I området ser vi allerede en god del sjøfugl som er tilsølt av olje. Men det ser ut til at anlegget vårt går klar, sier daglig leder Knut-Arild Hennø.

Trolig har oljen kommet fra slepet av fronten av «Server» til Ågotnes.

I etterkant av «Server»-ulykken ber oppdrettsnæringen nå myndighetene om en gjennomgang av sikkerhet for næringen.

— Næringen vår er svært sårbar. Dette er bare en pitteliten ulykke, bare peanøtter mot hva som kunne skjedd med et fullastet tankskip fra Mongstad. Da hadde det vært aldeles katastrofe, sier Ola Braanaas, styreleder i Vestnorsk havbrukslag.

Hvert år produserer oppdretterne i Hordaland og Sogn og Fjordane 200.000 tonn fisk.

— Vi setter spørsmålstegn ved om beredskapen er god nok, sier Braanaas.

- Forferdelig arbeid

— Ulykker som dette har i høyeste grad innvirkning på næringen. Dette setter søkelyset på at vi lever i et område som trenger økt oppmerksomhet fra myndighetene, sier konsernsjef Ole-Eirik Lerøy i Lerøy Seafood Group, et av landets største oppdrettsselskap.

På vestsiden av Øygarden ligger et av anleggene til Blom Fiskeoppdrett. Denne oppdretteren er en av de største i distriktet, og har også anlegg i Meland og Lindås.

Etter «Rocknes»-forliset ble nøter og tauverk hos Blom Fiskeoppdrett tilgriset av oljeklumper som rak inn i merdene.

— Vi frykter oljen. Jeg tror nok vi kommer i berøring med oljen før eller senere denne gangen også. Det er grisete, og et forferdelig arbeid å rydde opp, sier Martin Blom.

— Hvordan kan dere unngå det?

— Nå kan vi ikke gjøre annet enn å følge med. Etter «Rocknes» fikk vi låne lenser. Vi håper Kystverket også denne gangen vil hjelpe oss med utstyr og mannskaper hvis vi trenger det, sier Blom.