Det opplyser Nina H. Knudsen, informasjonssjef i BKK-konsern.

Det var onsdag kveld klokken 22.45 det begynte å brenne i en spenningstransformator på transformatorstasjonen ved Foldnes kyrkje på Sotra.

— Vi er sårbare

— Plutselig skinte hele området opp. Gnister og flammer stod minst 50 meter rett opp. Brannen startet midt i anlegget, fortalte øyenvitnet Pål N. Modahl onsdag kveld.

Konsekvensene ble store for beboere og bedrifter på Sotra, i Øygarden og deler av Meland. Den ene etter den andre mistet strømmen.

— 17.000 abonnenter var uten strøm i Fjell, Sund, Øygarden og deler av Nordre Meland. Kundene fikk tilbake strømmen fortløpende, noen før enn andre. Klokken 00.20 hadde alle fått strømmen tilbake, opplyser Nina H. Knudsen.

Ordfører Eli Årdal Berland i Fjell kommune.

— Dette var en tankevekker og viser hvor sårbare vi er. Vi iverksatte straks våre beredskapstiltak, blant annet med å sjekke status ved utsatte institusjoner, sier Eli Årdal Berland, ordfører i Fjell kommune.

Strømmen var tilbake 1 time og 35 minutter etter at brannen oppsto.

— Jeg må få berømme både brannvesenet og BKK. Brahnnen ble raskt slukket, og strømmen var ikke borte lenge, sier ordføreren.

Hun forteller at hun selv var engasjert i beredskapsarbeidet da strømmen ble borte, men kunne slappe av da den raskt kom tilbake.

Oljen begynte å brenne

Anne Mette Tuvin er informasjonsrådgiver i BKK Nett. Slik forklarer hun brannårsakn:

— En spenningstransformator i høyspenningsanlegget ved Lille Sotra havarerte, og dette medførte branntilløp ved transformatoren. Oljen i spenningstransformatoren begynte å brenne. En spenningstransformator er en måletransformator som måler spenningen i høyspenningsanlegget, den er ikke en forsynings- eller krafttransformator. Skadene ser ut til å være begrenset til den ene komponenten, og vi vil umiddelbart starte reparasjon av denne.

- Hvorfor ble Nordre Meland rammet?

— Nordre Meland var forsynt fra stasjonen på Kollsnes, og da strømmen gikk i Øygarden medførte det at Nordre Meland også mistet strømmen. Går det kabel fra Herdla til Meland? Det går sjøkabel fra Øygarden til Meland, svarer Tuvin.

- Flere forsyningsveier

- Hvordan kan en slik brann få så store konsekvenser?

— Når en slik hendelse oppstår, har vi et systemvern som kobler ut det elektriske anlegget, for å begrense skadeomfanget. Før vi kan koble inn igjen, må vi få oversikt over skadeomfanget.

- Er det bare en strømkabel over til Sotra?

— Vi har flere alternative forsyningsveier til Sotra Hovedforsyningslinjen til Sotra er sikker. Skulle vi få en feil på denne linjen har vi alternativer forsyningslinjer.

Ny kraftlinje

- Vil dere gjøre tiltak for å styrke strømsikkerhet for kunder i området som ble rammet i går?

— For å styrke forsyningssikkerheten i området har vi fått konsesjon til å bygge ny kraftlinje fra Mongstad til Kollsnes, og videre til Modalen. Dette vil øke forsyningssikkerheten til området.

- Hvordan er situasjonen andre steder, for eksempel i Bergen?

— BKK har mange alternative forsyningsveier i sitt strømnett i Bergensområdet.

Over 30 år

- Gjennomføres det tilsyn ved slike trafostasjoner?

— Vi har jevnlig tilsyn av disse stasjonene.

- Hvor gammel er stasjonen som brant i går?

— Selve stasjonen på Lille Sotra ble bygget i 1979, og spenningstransformatorene er fra 1982.

- Hvordan er brannsikringen ved slike anlegg?

— Ved en eventuell brann kobles det elektriske anlegget ut, og vi får umiddelbart melding om dette, svarer Anne Mette Tuvin.

Politiet etterforsker gårsdagens brann.

— Vi har opprettet sak, men det er for tidlig å si noe om årsak. Vi har kontakt med BKK, sier Torbjørn Mørk, politiførstebetjent på Sotra og i Øygarden.

TRAFO I BRANN: Denne brannen sørget for at 17.000 abonnenter var uten strøm i Fjell, Sund, Øygarden og nordre deler av Meland.