Olje— og energiminister Tord Lien (Frp) avslutta besøket sitt til leverandørindustrien på Stord med eit opphald hos Wärtsilä, som har investert 350 millionar kroner i nye fasilitetar, eit testsenter og eit administrasjonsbygg.

I det hypermoderne testsenteret for elektro og automasjon på Heiane fekk statsråden blant anna høve til å dra i spakane på simulatorskipsbrua.

— Det nye testsenteret representerer eit stort steg framover, for selskapet og for den maritime industrien, sa Lien.

Berekraftige operasjonar

Besøket starta med omvisning på Kværner Stord og Apply Leirvik, og blei avslutta med innlegg på kundekonferansen om berekraftige marine operasjonar som Wärtsilä Norway arrangerte i Stord konferansesenter i høve testsenter-opninga.

— Dette har vore ein stor dag for meg. Det er viktig å koma ut av Oslo for å besøkja industrien. Desse suksesshistoriane fortener å gjerast kjende også blant menigmann, sa Tord Lien.

- Må bli smartare

Oljestatsråden sa at norske selskap berre kan halda seg konkurransedyktige gjennom å utvikla seg.

— Dei må bli smartare, slik desse bedriftene på Stord har vist, sa han.

Tord Lien sa seg glad for å ha bidrege til å fremja innovasjon og utvikling gjennom støtte til nye forskningssenter innan olje og gass.

— Som statsråd har eg vore med på å opna to nye forskningssenter, eitt i Tromsø og eitt i Stavanger. Før sommaren står eit tredje, privat senter for tur i Trondheim, sa Lien.