— Dette er en alvorlig sak. Det er norgeshistoriens nest største lekkasje, sier informasjonsrådgiver Kristin Hoffman i Petroleumstilsynet til NTB.

Petroleumsinstituttet jobber nå med mandatet for granskningen og setter sammen en gruppe fagfolk som skal stå for den. Meningen er å finne ut hvordan rundt 4.000 tonn råolje fra plattformen kunne lekke ut i forbindelse med lasting til tankskipet Navion Britannia.

– Så langt vet vi ikke mer enn det som har kommet fram om at det dreier seg om en lekkasje i en rørledning, sier Hoffmann til NTB.

Samtidig følger Petroleumstilsynet med på hvordan StatoilHydro håndterer oljelekkasjen.