Partileder Åslaug Haga uttalte onsdag at hun vil gå imot dette.

  • Bygging av gasskraftverk er et annet stridstema. Programkomiteen — og Haga - vil gi klarsignal til miljøvennlige kraftverk. Forslaget er slik: «Få på plass gasskraftverk med CO2-håndtering gjennom et samspill mellom næring og staten».
  • Det kommunale selvstyret skal bli mer reelt, bl.a. ved at kommunene får legge ned veto i vernesaker. Hvis for eksempel Stortinget vedtar å verne et vassdrag - stikk i strid med kommunens ønske - kan et slikt vernevedtak stoppes.
  • Sp ønsker også at kommunene selv skal få beholde mest mulig av skatteinntektene, og dessuten få utvidet mulighet til lokal beskatning.
  • Partiet vil opprettholde et regionalt forvaltningsnivå. Hvis fylkeskommunen skal avvikles, må også fylkesmannsembetet bli nedlagt. Primært bør Fylkesmannen «erstattes med et regionalt kontor for statlig legalitetskontroll og tilsyn.»
  • Senterpartiet vil også at det skal bli gratis å reise med riksvegfergene, avskaffe eiendomsskatt på bolig, bevare statskirken, satse på å legge vinter-OL til Tromsø og sikre lik pris på leveranse av strøm over hele landet.