TORSTEIN STANGENES

— Sonoran Energy er kommet med et tilbud til alle aksjonærene om å overta selskapet i bytte mot aksjer i deres selskap, sier Svein Arne Sæberg, administrerende direktør i Baron Oil til BT.

Baron Oil ble startet i Rosendal i november 2000. Ideen var å bruke norsk teknologi til å utvinne mer olje av gamle felt i Texas. Det har til nå vært mislykkes, og selskapet har forsøkt i Midtøsten i stedet. Men alt krever kapital.

Aksjonærene positive

— Dette er en kapitalkrevende bransje. Blir vi kjøpt opp kan amerikanerne finansiere prosjekter vi har forhandlet frem. Det er viktig for oss å bli større, sier han.

Det er opp til aksjonærene å avgjøre hva de vil gjøre med tilbudet fra amerikanerne, men styret har enstemmig gått inn for å anbefale tilbudet.

Også de største aksjonærene skal være positive. Amerikanerne trenger aksept fra to tredjedeler av aksjonærene for å gjennomføre handelen. Hvorvidt dette skjer, avgjøres i midten av juli.

Verdsatt til 100 millioner

— Bytteforholdet verdsetter Baron Oil til 100 millioner kroner, sier Sæberg.

— Vil aksjonærene i Baron Oil ved et oppkjøp ha tjent på investeringene sine?

— Det vil avhenge av kursutvikling på Sonoran Energy i USA. Det vil ta noen måneder å få registrert de nye aksjonærene. Men ved dagens kurs vil 90 prosent ha tjent penger, sier han.

Han forteller at det amerikanske selskapet er registrert på Nasdaq, men at det har ambisjoner om å vokse og vil forsøke å bli registrert på New York-børsen til høsten.

— Hva hvis aksjonærene ikke godtar oppkjøpet. Vil det da gå konkurs?

— Nei. Da vil Baron Oil fortsette å være Baron Oil, sier Sæberg.

DEN SISTE OLJE?: Svein Arne Sæberg og oljeselskapet Baron Oil kan bli kjøpt opp. <br/>ARKIVFOTO: ROAR CHRISTIANSEN