HILDE KRISTIN STRAND

Etter at BT skrev om Cornelius van Zwietens oliventre som ble stjålet natt til mandag, er det kommet reaksjoner på at treet ikke ble stjålet fra hans private hage, slik det fremgikk i saken. Både oliventreet og de andre buskvekstene står i Verftsgaten. En mann som ofte går forbi van Zwietens hus, mener buskvekstene hindrer fremkommelighet i gaten.

Verftsgaten går parallelt med Nøstegaten og blir brukt av gående som er på vei mot Verftet.

— Dette ser ut til å være litt i meste laget, sier fungerende driftssjef i Bergen kommunes samferdselsetat, Johnny Danielsen, når BT ber han kommentere pyntingen av den offentlige gaten.

Det er nemlig Bergen kommunes eiendom som er pyntet. Ifølge politivedtektene skal offentlig ferdsel på fortau ikke hindres.

— Det er den samme hjemmelen som brukes når det er snakk om bosspann som står i veien, sier Danielsen.

— Kan dere rykke ut og fjerne krukker?

— Ja, vi har hjemmel til det, men vi vil nok kontakte huseier først. Her ser det ut til å være ganske tett. Det er viktig å huske at både svaksynte og rullestolbrukere skal komme frem, sier Danielsen.

— Det er nok et fortau, ja, sier Cornelius van Zwieten.

— Men blomstene er ikke til hinder for noen. Noen som kommer forbi spør om dette er privat, da sier jeg at det er offentlig og at det bare er å gå forbi. Mange turister som går forbi tar bilde av blomstene mine, sier han.

— På bildet i BT går barna i veibanen. Må de det for å komme forbi?

— Det er ingen som trenger å gå i veien. De kan gå forbi hos meg. Det går dessuten flere veier til samme sted, sier han.