• Det er rett at det var to madammer, men for de fleste som levde for hundre år siden var det nok Oline, Jonnemanns mor, som var den rette madam Felle.

Trults Synnestvedt

Det sier lokalhistoriker Jo Gjerstad. Men han bekrefter at Knut B. Davidsen har et poeng når han slår til lyd for at sangens egentlige madam Felle kan ha vært Jonnemanns bestemor Randine – og ikke moren Oline, som overtok vertshuset etter nettopp Randine.

— Personlig holder jeg en knapp på at det er Jonnemanns mor, Oline Felle, som er sangens madam Felle, sier Gjerstad.

Han var i 1989, sammen med Svein Tangseth, medarbeider i Christopher John Harris' bok «Hon så hadde øl te selle». I boken blir det diskutert hvordan det kunne ha seg, at folk sang at madam Felle «var død for lenge siden», når Oline Felle var død bare et par år tidligere.

— En gang i tiden kan det nok ha vært tradisjon at det ble sunget om Jonnemann sin bestemor og ikke mor, sier Gjerstad.

Han synes at Knut B. Davidsen føyer et artig og interessant poeng til madam Felle-debatten med sitatet fra tanten som påstod at det var bestemoren Randine som var sangens madam Felle.

— Og det vil jo være artig om også andre skulle ha opplysninger å tilføre denne debatten, sier Gjerstad.