En Stavanger-mann i 20-årene er dømt til ubetinget fengsel etter å ha slått en annen mann i hodet med et ølglass.

Hendelsen skjedde på en pub i Nordfjordeid i april.

Tiltalte tilsto, og sikret seg dermed strafferabatt. Han ga også uttrykk for anger og at han er fast bestemt på aldri å gjøre noe liknende igjen.

Påtalemyndigheten ba om 60 dagers ubetinget fengsel, men Fjordane tingrett falt ned på 50.

Ølglasset regnes som et særlig farlig redskap, og slaget var rettet mot fornærmedes hode. Utfallet var tilfeldig og lite kontrollbart, ifølge retten.

Tingretten påpeker også at «vold begått av alkoholpåvirket unge personer på offentlig sted hvor folk samles er ansett som et utbredt samfunnsproblem».

De begrunner ubetinget fengsel med at lovgiver har signalisert at betinget eller samfunnsstraff f ikke bør brukes når lovbryteren er over 18 år.

Mannen må også betale 229 kroner i erstatning.