Det melder Aftenposten.no.

Ole Andreas Kopreitan ble 73 år. De fleste husker ham for sine plakater, sine buttons som han solgte fra en ombygd barnevogn på Karl Johans gate i Oslo. Gjennom mange år har han vært en del av gatebildet i hovedstaden. Han delte ut løpesedler for saker han brente for, og solgte buttons med politisk budskap.

Ole Kopreitan var hadde mange og klare meninger. Særlig vil mange huske ham for hans kamp mot atomvåpen. Det var hans viktigste enkeltsak. Han var i mange år leder for Nei til atomvåpen.

Kopreitan ledet Sosialistisk Ungdomsforbund, og var senere partisekretær i Sosialistisk Folkeparti. Han hadde også en viktig rolle i Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet, før EF-avstemningen i 1972.

Men Ole Kopreitan blir også husket som en av de første som satte kampen mot apartheidregimet i Sør-Afrika på den politiske dagsorden. I 1964 stormet han banen og fikk stoppet en tennislandskamp mellom Norge og Sør-Afrika. Han ble dømt for sivil ulydighet, men Norge ble en del av den internasjonale kampen mot rasistregimet i Sør-Afrika.

Han ble født 19. september 1937 i Stavanger. Han vokste opp på Hitra, og utdannet seg til lærer ved Sagene lærerskole.

I 2002 fikk Ole Kopreitan Zola-prisen, utdelt av Foreningen til fremme av sivilt mot.