• Vi møtes ved den blå steinen, vil muligens bli et munnhell i Bergen i årene som kommer.

Med det menes Ole Bulls plass, hvor billedhogger Asbjørn Andresens 28 tonn tunge Azul Bahia-stein ble satt pent på plass i går.

Det går mot avslutning av arbeidene med gaven fra Kavlis Almennyttige Fond til bergenserne, og når alle arbeidstelt er fjernet og det hele rengjort, vil man oppdage at Bergen er blitt beriket med en utsmykning som forener de ærverdige linjene i byrommet med et moderne kunstnerisk uttrykk.

— Dette er ingen skulptur, og jeg foretrekker å kalle steinen en installasjon. Den er en sjelden fugl fra et annet kontinent, som har slått seg ned på vestlandsk granitt, sier kunstneren.

Steinen ligger og "flyter" som en blå tankestrek mellom Den Nationale Scene og Midtfjellet (!), og tar også opp i seg aksen Johanneskirken-Vågen. Til tross for sin imponerende tyngde virker den lett.

— Jeg må få lov å nevne det fine samarbeidet jeg har hatt med samtlige medvirkende, og det utsøkte håndverket de har lagt for dagen, sier Asbjørn Andresen, som gleder seg til steinen hans skal skinne blankt og blått i et bergensk smørøye.

(Av Hans Rowe, opprinnelig publisert i Bergens Tidende 19. mars 1993)