— Sjøfartsbyen Bergen trenger en personlighet, en evig sjømann vi kan identifisere oss med.

Sånn har kunstmaleren, visesangeren, rimsmeden - og ex-sjømannen Edvard Karstensen (67) tenkt i mange år.

Nå har han gjort noe med det, diktet matrosen Ole Bergen, og presenterer ham i et flunkende nytt hefte med sanger.

— Generasjoner av bergensungdommer har reist til sjøs, på all verdens hav, og opplevd uteseilerlivet. De fortjener en som kan målbære opplevelsene deres i fjerne farvann og fjerne havner, sier Karstensen.

Nå har han gitt Ole Bergen et varig liv på rim. En sjømann det lukter saltvann av. Som beretter om sitt sjømannsliv i store bokstaver.

Ble «Vestkystseiler»

«Han ble født en vinternatt!

Stormen ulte som besatt! Regnet høljet ned fra himlens svarte skyer! Ute på Nordnes, kjære venn - kom han te verden smått om senn! I denne byen som e' flottest iblant byer !

Etter guttedager som avisbud, slager i buekorpset og timevis drømmende ved Puddefjorden, reiste han ut:

«Mange år det skulle gå - før han atter Bergen så! Han ble det man kaller ekte «Vestkys t seiler»! Reiste mest på USA - va' på hogst i Canada! Sendte hem te mor en masse «Goe Meiler»!

Deretter bød matroslivet på mer enn Honolulu-jenter med blomsterkrans. Nemlig både Atlanteren i storm og «Den flygende Hollender».

«Nordavinden økte på! Kunne det bli verre nå? Styrehuset ble da fylt i dette kavet! Stormen økte til orkan - og tok tak i babord kran! Den ble kastet femten sjømil vest i h a vet!»

Så blir det bakgater i India, last med ville svin til Aberdeen, plimsoller i San Pedro og penger på trær «over there».

— Ole Bergens sjømannshistorier kan synges på Fjellveivisens melodi, forteller Edvard Karstensen - og ønsker bergenserne en god seilas i Ole Bergens fantastiske fantasiverden.

Og har du lyst til å synge med, så finnes sangheftet samme sted som du kjøper Gunnar Staalesens bøker.

DIKTEREN: Trubaduren og kunstmaleren Edvard Karstensen har diktet visene om Ole Bergen - den bergenske uteseileren på 1950-tallet.<br/> ARKIVFOTO: ARNE NILSEN