Den 6. juli kommer statuen på en åpen trailer med Kiel-ferja til Oslo, byen som ikke ville ha den, før traileren setter kursen mot Sandefjord. Der skal den kjøre rundt byens hvalfangermonument for så å vende nesen mot Gulen i Sogn og Fjordane. der den Den skal avdukes 4. august.

– Denne runden tar vi for å markere at Knut Steen har laget et monument i Sandefjord som både ble godtatt av de bestemmende personer og som folk liker, sier Steens datter, Hege Steen, til NTB.

Det høyeste punkt Statuen ligger på en åpen trailer med fronten opp slik at folk kan se dens profil under transporten. Og Oslo-boere som ønsker å ta den i øyesyn, kan stille på Filipstadkaia i Oslo den 6. juli klokka 9.30, opplyser Hege Steen.

Mange norske kommuner meldte seg interessert i å skaffe seg statuen etter at Oslo kommune vendte tommelen ned for kunstverket.

Men det ble fiskeoppdretter Ola Braanaas som kjøpte kongestatuen for 2 millioner kroner, etter at billedhoggeren hadde vært på befaring i Gulen i mars i år.

Statuen skal reises på det høyeste punktet på den landfaste øya Skjerjehamn, der den skal være en severdighet i det gamle handelsstedet på øya som Braanaas er i ferd med å restaurere og pusse opp.

– Oppussingen skal være avsluttet innen den 4. august, og da blir det avduking og stor folkefest på Skjerjehamn, sier Braanaas til NTB.

Plasseringsstrid Handelsstedet har, ifølge skriftlige kilder, aner tilbake til 1600-tallet, men er kanskje enda eldre, opplyser Braanaas som bruker 20 millioner kroner på oppussingsarbeidene.

Vedtaket om å plassere statuen på øyas høyeste punkt har ikke gått igjennom uten stridigheter. Kenneth Nilsen, som i lengre tid har hatt planer om å bygge ei hytte like i nærheten av stedet der den åtte meter høye statuen skal settes opp, har protestert mot plasseringen.

I tre år har han hatt løyve til å bygge ei hytte i området. I ei klage til Gulen kommune sier Nilsen at statuen vil kaste store skygger over eiendommen hans. Han har også innvendinger mot statuens kunstneriske kvaliteter.

– Jeg mener at statuen er lite vakker og direkte skjemmende både i seg selv og i forhold til omgivelsene, har Nilsen skrevet i sin klage til kommunen.

For synlig Men i begynnelsen av mai valgte kommunestyret i Gulen å se bort fra Nilsens innvendinger. De har også bestemt at det skal lages en ny reguleringsplan for hele øya, der Nilsen sitter på sørparten og Braanaas på nordparten med det gamle handelsstedet.

– Vi har bedt Nilsen vente med å bygge hytta til vi har en godkjent reguleringsplan for hele øya. Hytta som han planlegger, vil bli for markert og synlig i forhold til kongestatuen og resten av miljøet på Skjerjehamn, sa ordfører Trude Brosvik i Gulen til Bergens Tidende i vår.

ODDLEIV APNESETH