EINAR H.G. SPANG

ARNE NILSEN (foto)

— Jeg forstår godt at eldre ikke tør følge oppfordringen fra politikerne på TV om å bruke den elektrisiteten de vil og så gå på sosialkontoret med regningen. Det offentlige kan du ikke stole på, mener Olav Vevletveit.

Allerede på 80-tallet mistet han tilliten til både kraftlaget og Telenor og siden har klart seg godt - uten noen av deres tjenester.

— Folk må være mer selvstendige. Ta vare på sine egne liv. Det er ingen andre som gjør det for deg, legger han til.

Ba om strømkutt

Etter at selvbygd nyhus, på gården mellom Valestrandsfossen og Lonevåg på Osterøy, sto ferdig i 1983 hadde Olav lagt opp det elektriske anlegget. Kraftlaget skulle legge inn strøm.

— De kom med sine pålegg og den ene utgiften etter den andre. Rent byråkrati og unødvendige kostnader. Da alt var ferdig, og jeg hadde fått hele anlegget fagmessig godkjent og kontrollert, hadde jeg fått nok. Nok av å betale i dyre dommer for noe jeg egentlig ikke ville ha. Der og da bestemte jeg meg for å kjøpe eget dieselaggregat. Kraftlaget ga beskjed om at de skulle komme og ta strømforbindelsen en lørdag. Da de ikke var kommet i arbeidstiden, ringte jeg og purret på dem. Aggregatet skulle monteres klokken seks samme kveld - så jeg ville ha det offentlige nettet bort. De kom, og siden har jeg og dieselaggregatet hatt et uproblematisk samarbeid, forsikrer Olav.

Diesel, ved og propan

Han har ikke regnet så mye på hva strømmen koster ham. Dieseltanken fyller han to ganger i året med 1200 liter.

— Det rekker godt for hele året, men det aller meste går til traktorene, så kostnaden med strøm er ikke all verden, sier Olav i det han peiler oljenivået på aggregatet og forsikrer oss om at vedlikeholdet er uproblematisk enkelt. Det viktigste er å sørge for at motoren har olje i tillegg til dieseldrivstoff som går i ledning rett fra den store dieseltanken.

På denne tiden starter han aggregatet ved fjernstyring av batteristarten i hovedhuset ved 16.30-tiden. Så går det til i 23-tiden.

— Det gir meg elleve kilowatt. Mer enn nok til fire ovner, komfyr, lys og fjernsyn og kjøleskap. Kjøleskapet klarer seg bra til neste gang jeg starter. På dagtid og om morgenen gjør «Hanna Kvanmo» jobben, ler Olaf og legger godt i Jøtul-ovnen sin.

I tillegg har han kokeapparat og ovn som går på propan på kjøkkenet.

Kuttet Telenor også

Olav var heller ikke nådig da Telenor, den gang offentlig virksomhet, rotet med sine rutiner i forbindelse med et oppgjør.

— Jeg betalte riktignok litt for sent en gang. Men før de hadde purret. Allikevel kuttet de forbindelsen. Jeg betalte også på ny da det kom inkassokrav - selv om jeg hadde betalt en gang. Da de så kom med store gebyrkrav, da sa jeg stopp. Kom og hent telefonledningen. Det gjorde de. Et nytt eksempel på at det er best å være selvstendig, sier Olav.

Selvhugget ved

Etter at Olav sluttet med gårdsdriften i 1990, så har han fortsatt med vedhogst.

— Siden det offentlige på død og liv ville betale for meg, så sluttet jeg driften av gården da. Den har nabobonden tatt seg av, men jeg har fortsatt med vedhogst - også for salg - inntil sist sommer. Nå blir det kun til eget bruk, og i stedet koser jeg med en nyanlagt frukthage med 50 trær. Jeg håper bare at frosten ned mot 20 grader ikke farer for hardt med dem. I fjor var det ti som ikke klarer seg, sier Olav.

Han er ungkar.

— Jeg har sagt at jeg får vente med å gifte meg til jeg blir 90. Nå er jeg 89, så det er kanskje snart på tide, humrer han.

«HANNA KVANMO»: Olav Vevletveit lar Jøtulovenen, som han på grunn av formen kaller «Hanna Kvanmo», gjøre oppvarmingsjobben inne på dagtid.

DIESELAGGREGATET: I en selvlaget egen stall står dieselaggregatet et stykke fra hovedhuset. Olav Vevletveit kan fjernstyre start og stopp fra huset.

LITT VEDLIKEHOLD: En sjekk av oljenivå, og litt etterfyll, er viktigste vedlikeholdsrutiner.

VÆR SELVSTENDIG: Olav Vevletveit har liten tro på politikere og offentlige organers fagre løfter. Han mener folk i langt større grad må sørge for å være selvstendige og ta vare på seg selv, og advarer alle mot å stole på løfter om hjelp til strømregninger.