ÅSMUND EGELANDasmund.egeland@bergens-tidende.no

Det sier overlege Stein Vaaler ved medisinsk avdeling på Rikshospitalet.

En norsk undersøkelse har avdekket at 33 prosent av menn over 40 år har ereksjonssvikt. Av 1182 menn som deltok i undersøkelsen svarte 20 prosent at de hadde moderat ereksjonssvikt. 13 prosent sa at de hadde komplett ereksjonssvikt. Jo eldre mennene var, jo større problemer hadde de. Undersøkelsen ble utført blant menn som oppsøkte allmennlege i Østfold. Funnene samsvarer med resultater som er kommet frem i en amerikansk undersøkelse.

Hos bedriftslegen — Når menn over 40 er til årskontroll eller bedriftslegeundersøkelser bør legen spørre dem om de har et ereksjonsproblem. Legen bør hjelpe mennene til å ta emnet opp, særlig fordi vi i dag kan tilby behandling som praktisk talt er uten bivirkninger, sier Stein Vaaler til Bergens Tidende.

— Hvordan tror du menn vil reagere på å få et slikt spørsmål?

— Min erfaring er at de synes det er i orden. Men det kommer litt an på i hvilken sammenheng legen tar opp spørsmålet. Hvis en mann kommer til legen for å få en sykmelding for influensa, og på vei ut døren får spørsmålet «hvordan er det egentlig med ereksjonen din», passer kanskje ikke det helt, sier Stein Vaaler.

Få får behandling Undersøkelsen som blir presentert i dagens utgave at Tidsskrift for Den norske lægeforening viser at bare seks prosent av mennene med ereksjonssvikt får behandling. Dette er et lavt tall, men kan ha sammenheng med behandlingsmetoden som var tilgjengelig da undersøkelsen ble utført. Undersøkelsen ble gjort i 1998, like før potensmiddelet Viagra kom. På den tiden var en vanlig behandlingsmetode å sprøyte et stoff inn i penis som får blodårene til å utvide seg. Dermed øker blodtilførselen, og potensen blir bedre, men behandlingen kunne gi smertefulle bivirkninger for enkelte.

Trening er bra Undersøkelsen fra Østfold viste at personer med kroniske sykdommer som for eksempel høyt blodtrykk og diabetes, opplevde ereksjonssvikt oftest. Også personer som har gjennomgått prostataoperasjon kan få problemer med potensen. Undersøkelsen viste også at risikoen for å få ereksjonssvikt ble redusert dersom mannen var i fysisk aktivitet: Jo mer fysisk aktivitet, desto mindre problemer med potensen.

Allerede i vår planlegges en nye potensundersøkelse i et forsøk på kartlegge i hvilken grad røyk og alkohol har betydning for ereksjonssvikt og hvor mange det er som får behandling etter at Viagra kom på markedet. Denne gangen er det menn i Hordaland, Rogaland og Østfold som skal undersøkes.