Retten kom i ettermiddag til at Thune har vitneplikt, men at han ikke trenger å forklare seg om taushetsbelagte opplysninger som han har fått av drapsdømte Truls Guttormsen og hans forsvarer, Odd Drevland.

Thune var i dag stevnet til rettslig avhør i Bergen tingrett. Den tidligere Kripos-lederen og privatetterforskeren nekter nemlig å møte i ordinært politiavhør. Hans tillit til bergenspolitiet er tynnslitt.

Nå tar den kjente etterforskeren betenkningstid på om han vil påkjære avgjørelsen.

Leverte rapport

— Vi mener Thune med sin bakgrunn kan sitte på opplysninger som er relevante for saken. Når han ikke vil la seg avhøre, må vi få spørsmålet prøvd for retten, har politiinspektør Svein Erik Krogvold i Hordaland politidistrikt tidligere sagt til bt.no

Thune ble etter at han første gang sluttet i Kripos hyret inn som privatetterforsker av drapsdømte Guttormsen og hans forsvarer.

Thune gjennomførte en rekke samtaler med personer i det kriminelle miljøet i Bergen. Det endte med at han leverte en omfattende rapport, hvor han pekte på flere forhold som politiet ikke hadde etterforsket. Thune mente enkelte spor pekte i retning av at andre personer var involvert i drapet på Yngve Elvik - det såkalte Lindås-drapet.

— Vi står overfor en uoppklart drapssak, sa Thune til BT den gang.

Verken politiet eller statsadvokaten fant Thunes nye opplysninger interessante. Tvert imot ble Truls Guttormsen og hans kamerat tiltalt for falsk forklaring og falsk anklage mot en navngitt mann, etter opplysninger som fremkom i rapporten.

— Også jeg burde sittet på tiltalebenken, sa Thune i ordkrigen som oppsto mellom ham og politiet.

Dårlig stemning

Ola Thune gikk senere tilbake til jobben som leder av drapsseksjonen i Kripos. Som politimann gjorde han da flere fremstøt overfor bergenspolitiet og statsadvokaten om at saken burde gjenopptas, uten å bli hørt. Det førte til at konflikten mellom Thune og politiet ble forsterket.

Derfor er det ikke uventet at Thune nå reserverer seg mot å snakke med politiet om hva han eventuelt vet om Lindås-drapet og Åsane-drapet.

— Jeg mener det mest ryddige er å bli avhørt rettslig. På grunn av taushetsplikt har jeg vanskelig for å svare på politiets spørsmål, uten å vite hva de vil bruke informasjonen til, sier Thune til BT i dag.

Han ønsker ikke å utdype dette ytterligere ettersom spørsmålet havner i retten. Thune vedgår likevel at han er i en meget spesiell situasjon ettersom han har hatt en sentral posisjon i politiet både før og etter at Lindås-drapet gikk for retten.

Forstår skepsis

Thune mener han ikke kan fortelle hva han er blitt fortalt i fortrolighet som privatetterforsker. Bakgrunnen er at oppdraget ble gitt av advokat Drevland.

— Vi mener at han derfor er innenfor taushetsbestemmelsen som gjelder for advokater og deres medhjelpere. Han kan heller ikke gi opplysninger som kan skade Truls Guttormsen - en person som ikke lenger lever og dermed ikke kan forsvare seg, sier Drevland.

Han forstår at Thune er skeptisk til å snakke med politiet i Bergen.

— Han har tidligere ikke blitt tatt alvorlig. Tvert imot har politiet avvist ganske oppsiktsvekkende opplysninger. De har valgt å bare følge sitt eget spor, nemlig at Truls Guttormsen var den som sto bak drapet på Elvik. Nå viser den nye etterforskning at andre personer kan ha vært sentrale og at et helt annet motiv enn det Guttormsen er dømt for, kan ligge bak drapet, sier Drevland.

HVA VET HAN?Politiet er svært interessert i å få vite hva tidligere Kripos-topp Ola Thune vet om personene rundt Lindås-drapet og Åsane-drapet. Thune er derimot taus. Dermed havner partene i retten. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE