— Det virker som om det er mange som tar seg til rette. De skyver bevisst grensene for hvor uteserveringen stopper, sier Tina Åsgård (SV), som sitter i komité for miljø og byutvikling.

Hun snakker om situasjonen rundt Torget, der fotgjengere og busspassasjerer kjemper om plassen med øltørste og sultne. I finværet har folk strømmet til uterestaurantene, med det resultat at forbipasserende har fått det enda trangere.

Minst tre meter

Regelverket er soleklart: Det skal være minimum tre meter fri passasje på fortauene i Bergen.

BT tok i går med seg tommestokk og målte hvor mye ledig plass det var foran utestedene langs Torget. Resultatene var som følger:

Scruffy Murphy: 3,5 meter

Zupperia: 2,43 meter

Baker Brun: 2 meter (mellom busskur og uteservering)

Bukowski's: 2 meter på det trangeste

Felix: 2,10 meter på det trangeste

Med andre ord stryker fire av fem uterestauranter. Aller trangest er det rundt et av Bergens mest brukte busstopp, der alle Åsane-busser stopper. To barnevogner har knapt mulighet til å passere hverandre på dagtid. Om ettermiddagen står passasjerene tett, og det er nesten umulig å gå forbi uten å bruke veibanen.

file652w1t77eb68as7l3l8.jpg
Deisz rjan

— Erobrer offentlig rom

— I tillegg ser vi at enkelte steder setter ut reklameskilt utenfor serveringsarealet sitt. Da blir det enda smalere, sier Åsgård.

Hun reagerer også på at Zachariasbryggen har bygget om sin uteservering ned mot Vågen, slik at gjerdet rundt uteserveringen nå står helt på kaikanten, der det tidligere var passasje.

— Dette er en typisk erobring av det som skulle vært et offentlig rom. Du føler at du trenger deg inn på et område der man ikke skulle vært, sier Åsgård.

Lover å ta mindre plass

Espen Risti er daglig leder på puben Felix, som ligger nærmest busstoppet. Han medgir at gjerdet er kommet for langt ut.

— Det holder vi faktisk på å rette på. Problemet er at det nye gjerdet vi fikk ble for stort. Tidligere har vi hatt faste installasjoner, som gikk lengre inne, sier han og viser oss hullene der gjerdet gikk tidligere.

— Dere utvider ikke for å plass til flere bord, da?

— Nei, bordene kan vi uansett skyve lenger inn. Men jeg ser problemet i forhold til at det skal være passasje på fortauet. Derfor har vi flyttet gjerdet på den ene siden, og venter på en ny gjerdeseksjon på den andre. Da blir det innenfor regelverket, sier han.

Har stikkontroller

Det er Bergen kommunale bygg (BKB) som leier ut gategrunn til uteservering, mens Grønn etat har ansvaret ut mot åpne byrom. Samferdselsetaten har et kontrollansvar, sammen med skjenkekontrollen.

— Vekterne våre tar stikkontroller og ser at uteserveringen er i henhold til de tegningene vi får fra BKB. I tillegg har skjenkekontrollørene med målebånd, og vil slå ned på steder som går ut over skjenkearealet de er tildelt, sier direktør for Samferdselsetaten, Atle Kleppe.

Han medgir at kontrollen kunne vært bedre.

— Derfor skal vi ha et møte om hvordan vi kan samkjøre den kontrollen bedre. Det er litt mange etater involvert nå, sier han.

Det lyktes ikke BT å få tak i rett person i BKB i går.

Delta i diskusjonen!