— Vi regner med at en del er motivert av den nye røykeloven, uten at vi vet nøyaktig hvor mange det gjelder, sier Gro Gaarder, leder for kontor for skjenkesaker i Bergen kommune.

Over 400 av de nye uteplassene kommer på Bryggen, der det nye utvidede fortauet har snudd tidligere avslag til innvilgelse.

Den nyopprustede Vågsallmenningen inviterer også åpenbart til å nyte friluftslivet. Banco Rotto har søkt og fått innvilget 75 plasser til uteservering.

Ett avslag

Her er listen over søknader om utservering som byrådet har behandlet i vår. Følgende liste kommer i tillegg til uteserveringen på Posthuset, som totalt utgjør ca. 700 plasser.

Boha Restaurant, Vaskerelven 40 plasser

Madam Felle, Bryggen, 180 plasser

Margeritas, Vetrlidsallm. 16 flere plasser

Aroma, Vetrlidsallm. 11 flere plasser

Sjøboden, Bryggen, 162 flere plasser

Steakers, Bryggen, 50 plasser

Lillezachen, 38 flere plasser

Bar og Rest., Torget 13, 20 plasser

Bryggestuen, Bryggen, 24 plasser

Café Jonsvoll, Engen, 12 plasser

Banco Rotto, Vågsallm. 75 plasser

Øvregaten 12, 24 plasser

Barcelona, Vestre Torggate, 24 plasser

Café Legal - antall ikke oppgitt

Portofino ved Torgallmenningen er eneste skjenkested som har fått avslag på søknaden om utservering.

Ubegrenset

Bergen kommune praktiserer ikke lenger skjenketak, påpeker Gaarder.

Det finnes med andre ord ikke grenser for hvor mange plasser det kan innvilges.

— Kravet vi setter er at serveringen utendørs skal være tydelig avgrenset. Det må også være fremkommelig for passerende, sier hun.

Kravet om at alkoholen må serveres sammen med mat, gjelder ikke utendørs. Det gjør heller ikke den nye røykeloven, som fra 1. juni gjør det forbudt å røyke på kafeer og restauranter.

Byrådet i Bergen går nå inn for at samtlige utesteder kan skjenke til klokken tre om natten - hele uken. Kravet er at restauranten kvalifiserer personalet sitt. Men nattskjenkingen gjelder ikke ute på gater og fortau. Der skal tappingen avsluttes klokken 24, foreslår byrådet.