Vi gjentar suksessen med fri bevegelse til stor musikkopplevelse, så rockehoder får svinge til Løen storband.

Det blir salg av forfriskninger og snacks.

Pauseinnslag ved KorNess.

Sted: Eidsvåg Kulturhus.

Billettpris: Kr 150,— . Billetter kan kjøpes ved innganen eller av kormedlemmer.

Arrangør: KorNess og Stiftelsen Eidsvåg Kulturhus.