Dette kommer frem når regjeringen i dag legger frem sitt reviderte statsbudsjett. Hver vår legger regjeringen fram kommuneproposisjonen, som gir kommunene informasjon om de økonomiske rammene for neste år.

Prognosene tilsier at fylkeskommunen og kommunen i Hordaland får en vekst i frie inntekter på 470 millioner kroner 2013.

Styrer selv

Totalt sett vil alle kommunene i landet få en vekst på opp mot seks milliarder kroner. Store deler av dette vil være økte inntekter i form av frie midler, som kommunene selv kan disponere.

Etter det bt.no erfarer vil Hordaland få 470 millioner av dette. For Bergen sin del er det snakk om over 200 millioner i økte frie inntekter fra staten.

Tallene vil bli lagt frem på regjeringen sin pressekonferanse tirsdag formiddag. Det er Kommunal— og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) som skal presentere veksten.

Les mer om alle lekkasjene hos Aftenposten.

Økningen i frie inntekter kommer i tillegg til den økte skatteinngangen som kommunene opplever for 2012.

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) er ikke kjent med tallene når bt.no ringer henne.

— Vi må se nærmere på dette, og måle det opp mot de demografiske kostnadene. Vi må se om det er en reell gevinst, altså en styrket økonomi for kommunen, eller om det bare er en generell kompensasjon for økt vekst.

Mindre skattepenger

Hun peker på at det nye inntektssystemet slår dårlig ut for Bergen sin del. Selv om Bergen har økt skatteinngang, betyr ikke det at man får beholde alle disse pengene selv.

— Vi er avhengig av at landet forøvrig har god skatteinngang. Slik det ser ut nå har vi høyere skatteinngang enn forventet, mens landsgjennomsnittet ikke har det. Da må vi gi mer penger fra oss, sier finansbyråden.

Ifølge regjeringen vil derimot skatteinngangen på landsbasis være 2,3 milliarder kroner høyere enn forventet. Røssland sier de skal komme tilbake til hva dette betyr for Bergen, etter at de har fordøyd regjeringens tall.

Historisk vekst

Ap sin gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, sier dette er den sterkeste veksten på landsbasis som noen gang er varslet i kommuneproposisjonen.

Han mener høyresiden ikke kan jamre mot regjeringens behandling av kommunene i dag. Schjelderup mener de økte inntektene bør vises klart i byrådets budsjettprioriteringer.

— Den siste tiden har vi fått demonstrert konsekvensene av byrådets nedprioritering av skolene i Bergen. I tillegg har Ap lenge ment at bemanningen på sykehjemmene i Bergen har vært for dårlig.

— Nå utfordrer vi Monica Mæland og Liv Røssland til å styrke bemanningen i eldreomsorgen.

Her er oversikten over inntektene til alle Hordalandskommunene. Tall i millioner kroner:

 • Bergen 202,5
 • Etne 3,4
 • Sveio 5,9
 • Bømlo 9,6
 • Stord 13,5
 • Fitjar 2,1
 • Tysnes 2,6
 • Kvinnherad 10,1
 • Jondal 1,1
 • Odda 4,6
 • Ullensvang 3,4
 • Eidfjord 0,8
 • Ulvik 0,9
 • Granvin 0,7
 • Voss 9,9
 • Kvam 7,7
 • Fusa 3,1
 • Samnanger 2,1
 • Os 16,9
 • Austevoll 5,8
 • Sund 5,0
 • Fjell 19,0
 • Askøy 23,4
 • Vaksdal 2,8
 • Modalen 0,8
 • Osterøy 5,9
 • Meland 7,1
 • Øygarden 4,0
 • Radøy 4,1
 • Lindås 11,3
 • Austrheim 2,2
 • Fedje 0,7
 • Masfjorden 1,9
 • Hordaland 394,9
 • Hordaland fylkeskommune 75,1