En viktig grunn til svekkelsen av resultatet er at bokførte tap på utlån og garantier økte fra 59 millioner kroner i 2008 til 80 millioner i fjor.

Banken selv grunngir dette med at bedriftene i Sogn og Fjordane merket finanskrisen. Det gjelder spesielt bygg og anlegg, industrien og reiselivet, mens oppdrettsnæringen og kraftsektoren hadde et godt år i 2009.

Utlån til næringslivet er da også så godt som uendret i volum.

Vokser i personmarkedet

Til personkunder lånte banken derimot ut 1,3 milliarder kroner mer i 2009 enn i året før, som er en vekst på ni prosent. Dette er mer enn den generelle kredittveksten til husholdningene, som ifølge SSB var på syv prosent.

Denne utlånsveksten reflekterer også at Sparebanken Sogn og Fjordane fikk 2000 nye personkunder i fjor. De fleste av disse kom i eget fylke. Dette er en ny trend. Det vanlige de siste årene har vært at bankens utlånsvekst har vært like stor i Oslo og Bergen som i Sogn og Fjordane.

Av en samlet forvaltningskapital på 28 milliarder kroner, henter banken rundt 11 milliarder inn til fylket fra det nasjonale og internasjonale pengemarkedet.

Fornøyd

Banken innførte i fjor stillingsstopp, og har nå 304 årsverk fordelt på 20 kontor i fylket og ett i Bergen. 17 små filialkontor ble i 2009 erstattet med et banktilbud i nærbutikken.

– Vi har klart oss bedre i 2009 enn vi fryktet. Jeg er spesielt glad for den sterke veksten i personmarkedet, der vi har minimalt med tap og mislighold, sier adm. direktør Arvid Andenæs.