KARI PEDERSEN

ASLAUG EIDE (fakta)

BT har innhentet opplysninger fra 34 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Av disse er det bare Ullensvang, Voss, Sogndal og Bømlo som faktisk har redusert foreldrebetalingen fra den dato den varslede tilskuddsøkningen slo inn. Statstilskuddet økte med ca. 250 kroner i måneden fra 1. august.

Fjell, Sund, Askøy, Os, Odda og Leikanger er i ferd med å vedta en prisreduksjon.

Flora, Jondal, Samnanger og Masfjorden påpeker at foreldrebetalingen ble redusert ved årsskiftet og at foreldrene derfor har fått del i tilskuddsøkningen, som ble vedtatt av Stortinget like før jul.

Bergen lot være å øke prisen fra årsskiftet, som opprinnelig foreslått. Byråd Anne Gine Hestetun mener derfor å ha sitt på det tørre.

Foreldrene snytt

Det store flertallet av kommunene har imidlertid snytt foreldrene for prisreduksjonen som regjeringen og Stortinget la opp til.

Luster, Fusa, Tysnes, Fitjar, Bergen, Eidfjord, Lindås, Modalen, Meland, Øygarden, Sveio, Granvin, Kvinnherad, Jondal, Masfjorden, Samnanger, Stord, Flora, Gulen, Årdal og Vik har alle unnlatt å redusere foreldrebetalingen i takt med den økte statsstøtten.

Noen av disse oppgir at priskutt kan bli vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst.

Sveio som har barnehagepriser helt i toppsjiktet, viser til priskutt i fjor høst.

Naustdal og Kvam har endatil satt opp barnehagesatsene fra i høst. I Kvam, der økningen er hele 300 kroner, viser barnehagekontoret til at satsene ble redusert i fjor. Årets økning er derfor bare en justering tilbake til nivået fra høsten 2000.

— Fyller hull

Lindås er blant de mange som har unnlatt å føye regjeringen. Rådmann Henrik Flatøy begrunner det med elendig kommuneøkonomi.

— De ekstra kronene fra staten trengs for å fylle hull i budsjettet, sier han.

— Har ikke kommunen en moralsk plikt til å la disse pengene komme foreldrene til gode?

— Det fulgte ingen direkte binding med den økte statsstøtten. Problemet vårt er at vi ikke finner dekning for noe priskutt i vårt budsjett, sier rådmannen til Bergens Tidende.

Statsråden skuffet

Barne- og familieminister Laila Dåvøy legger ikke skjul på at utfallet av denne saken skuffer henne.

— Jeg oppfordrer kommuner og private barnehageeiere til å bruke den økte overføringen fra staten slik den faktisk var ment, heter det i en pressemelding fra departementet.

— Selv om barnehagene har fått økte lønns- og driftsutgifter i samme perioden, har økte statstilskudd skapt rikelig rom for å redusere foreldrebetalingen, uttaler hun.

Prislapp til høsten

At barnehagesatsene ikke er redusert på tross av økt støtte, gjør målet om 1500 kroners makspris i august 2004 enda fjernere.

Barnehageforliket i Stortinget innebærer en voldsom satsing, både på tilskudd til eksisterende barnehager og nye plasser. Første trinn i barnehagesatsingen blir presentert i høstens statsbudsjett.

Men informasjonssjef Torstein Rudi avviser å sette en prislapp på reformen før statsbudsjettet er offentlig.

Samtidig skal finansieringen av barnehagene legges om, slik at så å si all barnehagestøtte blir samlet i ett statlig tilskudd.

Statsråd Dåvøy har varslet at det i den forbindelse kan bli aktuelt å innføre sanksjonsmuligheter for barnehageeiere som ikke følger opp Stortingets intensjoner om lavere pris.