I tilleggsforslaget er det for 2006 tatt inn en økning på 3 millioner kroner over Samferdselsdepartementets budsjett.

— Regjeringen har som mål at alle husstander og virksomheter i hele landet skal ha tilgang til et framtidsrettet bredbåndsnett til rimelige og likeverdige vilkår. Vi vil sette inn nye tiltak for å oppnå en reell digital allemannsrett, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Økningen skal dekke utgifter til kartlegging av behov og forberedelser til tiltak for å gi flere mulighet til å ta i bruk bredbånd.

— Om lag 95 prosent av norske husstander vil ha tilbud om bredbånd innen utgangen av 2005. Norge er blant de fremste i verden når det gjelder bredbåndsdekning og antall som har anskaffet bredbånd. Likevel står det fortsatt igjen arbeid før det blir meningsfylt å snakke om digital allemannsrett også i de deler av landet der det er mest krevende å bygge ut, sier Navarsete.