• Vi hadde ikke slike problemer i fjor, men etter 11. september har vi merket økt intoleranse, sier Elin Larsen, som er rådgiver for den internasjonale klassen på Gimle.

I gårsdagens BT hevdet elever ved Gimle skole at den siste tids bråk skyldes kulturkollisjoner som oppstår fordi elevene i den internasjonale klassen ikke blir integrert i skolemiljøet.

Elin Larsen mener bråket skyldes generell intoleranse fra enkeltelever, uten sammenheng med konfliktene fra sist vinter. Men med en viss forbindelse til USA-terroren.

— Vi hadde ikke slike problemer i fjor, men etter 11. september i år har vi merket økt intoleranse blant elevene, sier hun.

Mange er redde og såret

For tiden hører elevene, både de med norsk og utenlandsk bakgrunn, sterke meninger hjemme. Det gir også sterkere utslag på skolen, forteller Larsen:

— Når sterke meninger kommer til uttrykk har ikke elevene i vår klasse nubbesjans til å forsvare seg verbalt. Noen tar kanskje igjen fysisk i stedet, men dette er ikke en klasse med slåsskjemper. Tvert imot, det er en veldig kjekk gjeng.

Elin Larsen har tørket mange tårer hos sine elever denne høsten. Flere elever er redde og såret. Men hun tror ikke situasjonen hadde vært mye bedre om elevene hadde gått i vanlige klasser.

Velger selv

— Det er innvandrerbarn i nesten samtlige klasser på Gimle. Også mange av dem sliter. Blant annet fordi de for tidlig valgte å begynne i vanlig klasse. Vår klasse er for dem som ikke snakker godt nok norsk til å integreres i andre klasser. De har svært ulik skolebakgrunn, og for mange kan det være veldig problematisk å følge vanlig, norsk undervisning.

Noen av elevene, som kommer fra forskjellige bydeler, må ha oppfølging i så godt som alle fag hvis de skal gå på sin lokale skole. Derfor tror ikke Larsen det er realistisk å integrere alle.

Dessuten velger de selv om og hvor lenge de vil gå i den internasjonale klassen. Målet er å integrere dem i lokalskolen så snart de er klare for det, understreker rådgiver Elin Larsen.

Vurderer ordningen

Oppvekstsjef i Årstad bydel, Odd Harald Hundvin, forteller til Bergens Tidende at ordningen med en internasjonal klasse nå skal evalueres.

— Vi skal ha en grundig prosess der klassene får uttale seg. Vi vil se om den internasjonale klassen er den mest tjenlige måten å organisere undervisningen på, eller om det er bedre å gi oppfølging i nærskolen. Opplæringsloven tar utgangspunkt i at elevene skal få undervisning der de bor, sier Odd Harald Hundvin.

Underveis i evalueringen regner han med at det vil komme frem hvorvidt bråket på Gimle skole skyldes en enkeltstående sak, eller om det er mer grunnleggende problemer skolen må gripe fatt i.