• Hjemsendelse fire timer etter fødselen vil skape tapere.

Allerede da sparekniven ble svingt i 2007, ble det diskutert utskrivning bare seks timer etter fødsler ved Haukeland Universitetssykehus. Dengang skulle Kvinneklinikken spare 21 millioner kroner og kutte 35 årsverk.

Nå er det planer om å skrive barselkvinner ut fire timer etter fødselen og reaksjonene lar ikke vente på seg.

— Dette vil gi et press på fødende kvinner og lage et ideal som ikke passer for alle. De skal klare å skrive doktorgrad og helst løpe Stoltzen opp to ganger i uken. Kvinner som føder skal klare alt i tillegg til graviditeten, sier barnelege Terje Alsaker.

Han mener utskriving fire timer etter fødselen vil øke presset enda mer og skape noen tapere underveis. Kvinner som av ulike årsaker trenger litt ekstra liggetid på sykehuset, vil falle mellom to stoler.

— Jeg tenker det samme som jeg ofte ellers gjør, at vi sier A uten å ha gjort klar B-en, og det synes jeg ikke noe om, sier Alsaker.

Mangler mottaksapparat

B-en er et apparat i kvinnens hjemkommune som kan følge opp familien når de kommer hjem. Mange kommuner sliter med å skaffe nok jordmødre. Alsaker snakker varmt om Jordmor-Hjem-prosjektet, som gir individuell oppfølging til den enkelte. Han mener en kombinasjon av nok jordmødre og Jordmor-Hjem ville være den beste kombinasjonen. Men foreløpig er ikke dette apparatet på plass.

— Noen kvinner har en tøff hjemmesituasjon, noen er veldig slitne etter svangerskapet, og noen har slitt med bekkenløsning. Ulike grunner gjør at noen kvinner trenger litt lengre tid i sykehus etter fødselen. Det er lett å skrive dem ut, men de må skrives ut til noe, sier Alsaker.

Alsaker mener det er som med amming, der Norge er verdensmestre, men samtidig gjør det vanskelig for dem som får problemer med ammingen.

- Men dersom kommunene hadde tilstrekkelig med jordmødre og alle kunne få jordmor hjem etter behov, ville det da være greit å sende dem hjem så tidlig?

— Ja, men det må være en mulighet for lengre opphold i sykehus for de kvinnene som trenger det, sier han.

Monica Pisani Ekeli, som leder Jordmor-Hjem-prosjektet, er sjokkert over forslaget. Gjennom sine mange hjemmebesøk hos barselkvinner treffer hun mange med spørsmål om amming og stell av den nyfødte, men også om hva som skjer med deres egen kropp.

— Det skjer mye med kroppen som de ikke var forberedt på, som blødninger, smerter, sting og barseldepresjon. Ro og trygghet er noe av det viktigste vi gir barselkvinnene, sier Ekeli.

Kan miste melken

Ekeli er bekymret for at melken kan forsvinne dersom presset øker på kvinnene så raskt etter fødselen.

— Mange trenger veiledning på ammeteknikk. Det er avgjørende å legge barnet riktig til brystet slik at barnet får nok mat og mor slipper å bli sår, sier Ekeli.

Mange kvinner har en travel hverdag, også når de blir gravide og skal gjennom et svangerskap.

— Kvinnene er veldig effektive og det skal skje mye. De fleste ammer når de forlater sykehuset, men vi vet ikke hvor mange som slutter for tidlig. De klarer ikke å produsere melk, hvis hverdagen blir veldig stresset, og stort vekttap hos barnet kan være svært alvorlig, sier Ekeli.

Ekeli, som selv har fire barn har i mange år kjempet for fem døgn i sykehus for barselkvinnene, men mener at for mange kan ett døgn være nok. Andre trenger lengre tid, men fire timer er hun helt imot.

— Kommunene kan ikke uten ressurser ta imot barselkvinnene. Jeg tror jeg er avgått med pensjon før vi er klare for noe sånt, sier Ekeli.

Forsinket innleggelse

Av de over 5500 fødslene på Kvinneklinikken i fjor, ble bare et fåtall overført til nyfødtavdelingen i tiden 24-48 timer etter fødselen. Men for dem det gjelder, vil en slik ordning forsinke barnets innleggelse og behandling. Dette kan få konsekvenser for barn født med hjertesykdom eller barn som får infeksjoner.

— Jeg vil ikke male fanden på veggen, men noen kan bli veldig syke. Jeg vil ikke si med fatale følger, men det er klart at det kan skje, sier Alsaker, som mener at barnelegens rolle er uavklart.

- Bekymrer det deg?

— Ja, det er klart at som barnelege bekymrer det meg litt, sier han.

Kommentarer? Bruk gjerne feltet under!