Det forteller forsker Jon-Terje Bekken ved Transportøkonomisk Institutt. Han har forsket på effekten av deregulering av drosjenæringen, og er ikke er tvil om at økt konkurranse har gitt tøffere kår for sjåførene.

Misforhold i markedet

— Tilbudet er mange steder doblet, mens etterspørselen ikke stiger tilsvarende. Dermed blir inntjeningen dårligere for sjåførene, sier han.

Transportforskeren peker på at markedet fungerer annerledes for drosjer enn i mange andre næringer. Mens tilbud og etterspørsel ideelt sett skal tilpasse seg hverandre, skjer ikke det i konkurransen mellom drosjene.

— Forskjellen er at sjåførene ikke har fastlønn. De må dra inn en viss inntekt per skift. Når det er flere drosjer i gatene må alle må holde på litt lenger. Det øker misforholdet mellom tilbud og etterspørsel enda mer, forklarer Bekken.

60 timer uken vanlig

Administrerende direktør Viggo Korsnes i Norges Taxiforbund ser problemstillingen, men tror eksemplene BT har hørt om, er ekstreme.

— Å jobbe 15 timer døgnet er klart ulovlig, Jeg tror ikke mange gjør det. Derimot er det ingen hemmelighet at 10-12 timers arbeidsdag forekommer. 50-60 timer på en uke er heller ikke uvanlig.

— Er ikke det en fare for trafikksikkerheten?

— Nei, man må huske på at vi har pauser mellom de fleste turene. Da kan vi strekke på beina og hvile litt.

Korsnes vil ikke innføre hviletidsbestemmelser i drosjenæringen.

— Regelverket i arbeidsmiljøloven er godt nok. Drosjeeiere må følge veitrafikkloven og skal ikke kjøre hvis de ikke er opplagte.