— De høye søkertallene gleder oss, men det er tøft for de mange som har fått avslag om utdanningsplass, sier studiedirektør Kari Lorentz ved Høgskolen i Bergen til Bergens Tidende. Ryktene har gått lenge om at Høgskolen i Bergen er et godt studiested. Derfor er det ikke uventet at skolen har ekstra mange søkere i år. Mange er derfor også skikkelige skuffet fordi de i første opptak ikke har fått plass nettopp her.

Søkningen til allmennlærerutdanningen har hatt en markert oppgang i år. 210 studenter er tatt opp, 523 står på venteliste. Poengkravet er 49,3 (43,7 for dem som kommer rett fra videregående skole).

I fjor var grensen 45,6 og 43,4. Førskolelærerutdanningen har tatt opp 152 studenter og har 121 på venteliste.

Innen sosial- og helsefag topper også fysioterapiutdanningen i år med 1597 på venteliste til 65 plasser. 42 har fått plass på radiografutdannelsen, 500 står på venteliste. 394 søkere står på venteliste til de 30 plassene i ergoterapi. Sosionomstudiet har 631 på venteliste til 60 plasser, mens vernepleierutdanningen har 137 på venteliste til 70 plasser.

Sykepleiestudiet har tatt opp 158 studenter og har 873 på venteliste.

— Det er bemerkelsesverdig mye. Mens andre høgskoler har færre søkere til sykepleieutdanningen, opplever vi en oppgang, opplyser Kari Lorentz. Karakterkravene er steget. De er i år på 51 og 45,4 poeng, mens de i fjor var på 48,4 og 44 poeng.

Norsk Lærerakademis lærerhøgskole i Åsane kan også notere økte søkertall. 165 har fått tilbud om plass på allmennlærerutdanningen og 36 på førskolelærerutdanningen. Totalt har disse studieretningene 150 plasser. Førskolelærerlinjen har fortsatt ledige plasser.