• Partene står veldig langt fra hverandre, sier tillitsvalgt.

I dag brøt lærernes organisasjoner, med unntak av Skolelederforbundet, forhandlingene med KS om ny arbeidstidsavtale. Dermed blir lærernes arbeidstid tema under tariffoppgjøret i vår.

Leder for Utdanningsforbundet i Bergen, Bjarne Mohn Olsvold, er ikke overrasket over at det ble brudd i forhandlingene.

— Alvorlig for skolen

— Det ser ut som om partene står veldig langt fra hverandre. Det virker som om arbeidsgiversiden står langt fra det vi mener vil gi en god skole, og det er alvorlig for skolen, sier Mohn Olsvold.

Han sier at partene er helt enige om hvor mye lærerne skal jobbe, men at de er uenige om når lærerne skal være på jobb.

— Vi mener at det beste for elevene er at vi har vår arbeidstid når elevene er på skolen, slik at vi kan følge opp hver enkelt elev og forberede oss godt. Når elevene er på ferie er det vanskelig å ha god oppfølging, det er derfor vi er villige til å ha et komprimert arbeidsår, sier Mohn Olsvold.

- Enormt engasjement

Han synes det er for tidlig å forskuttere noen storstreik, men sier at det har vært enormt engasjement rundt saken blant medlemmene.

— Vi er opptatt av kvalitet for elevene og hvordan det er å være lærer. Vi er mer opptatt av de ukene vi jobber 43 timer enn vi er av avspaseringen som blir en konsekvens av at vi jobber mer hver uke. Det er de arbeidsukene vi er opptatt av å verne, sier Mohn Olsvold.

KS-direktør Per Kristian Sundnes bekrefter at partene står langt fra hverandre.

— Jeg er skuffet, men langt fra overrasket. Denne forhandlingsrunden har vi hatt fordi vi i forrige runde, for to år siden, ble enige om å forlenge den gjeldende avtalen til ut 2013. Våre standpunkter har vært kjent i mange år, men her har det ikke vært bevegelse overhodet. Derfor ble det brudd, sier KS-direktør Per Kristian Sundnes i en pressemelding.