«Nå skal dere faen meg få», var hans klare budskap.

Nå er mannen dømt til fengsel i to år for det Bergen tingrett oppfatter som klare drapstrusler. Seks måneder av straffen ble gjort betinget. I tillegg må oppreisningserstatning på 40.000 kroner til den ene av naboene, en kvinne som i ettertid har fått store psykiske problemer på grunn av episoden.

Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at 39-åringen ble dømt til seks års fengsel for drapsforsøk i 1996, og tre år i 2000 for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter. I dommen skriver retten at 39-åringen har manglende impulskontroll, og at han i gitte situasjoner kan være farlig for andre mennesker.

I retten hevdet 39-åringen at han slett ikke hadde ment å true naboene, men at han på uskyldig vis løftet opp øksen for å spørre om de var uenige i at den tilhørte faren hans. Mannen kastet etter hvert øksen fra seg. Men ifølge tingrettens dom langet han så ut et slag mot kvinnen, og skallet så til den andre naboen i trappen.

39-åringen er nå også dømt for drapstrusler mot en kvinnelig ansatt på et legekontor. Da han ikke fikk medisinene han forlangte, brukte han ryktet sitt for å skremme henne: «Jeg er en meget farlig person, jeg kan gå ut og drepe.»

Mannens forsvarer, advokat Jørgen Riple, hevdet i retten at uttalelsene kom som en reell bekymring og et rop om hjelp, men det var ikke retten enig i.