Siste offisielle innrapportering om økonomien til Helse Vest ved utgangen av mai, viste at Helse Stavanger hadde opparbeidet seg et underskudd på hele 30 millioner kroner i forhold til driftsbudsjettet som er vedtatt for i år. Til sammenligning hadde Helse Stavanger ingen problemer med budsjettbalansen i forfjor.

Mister det gode grepet

— Vi har sett det før. Holdes det ikke stramt fokus på den daglige driften, blir det røde tall, sier Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest.

Han legger ikke skjul på at han mener at hjernekrigen mellom sykehusene i Stavanger og Bergen, har gjort at ledelsen i Helse Stavanger har mistet det gode grepet på økonomistyringen.

— Vi ser samme tendens også på andre styringsindikatorer, forteller Helse Vest-sjefen.

  • Epikriseskrivingen går tregere, ventelistene er blitt lengre og sykehuset rapporterer om flere korridorpasienter.

Nilsen mener han kjenner de samme tendensene igjen fra andre sykehus som sliter og har slitt med driftsproblemer.

Han peker på at også Helse Førde sliter med økonomien. Foreløpig viser prognosene at sykehusdriften i Sogn og Fjordane ligger an til et driftsunderskudd på vel 40 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett.

Svekket konsentrasjon

  • Også i Helse Førde har det vært uro i organisasjonen. Vi så det også i Helse Bergen i forfjor. Negativ mediefokusering som en følge blant annet av Kristina-saken, og sterkt fokus og uro i organisasjonen rundt underfinansiering, førte til svekket konsentrasjon på økonomien.

Men i år mener Nilssen at Helse Bergen ser ut til å ha snudd den negative tendensen.

— Ledelse og ansatte har i stedet konsentrert seg om det de skal gjøre, nemlig å drive sykehus, sier Nilssen.

Bekreftet i protokoll

Direktørens bekymring for økonomien i Helse Stavanger blir bekreftet i styreprotokollen fra siste styremøte i Helse Vest som var i juni. Også styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen, har til BT sagt at han er bekymret for at hjernekrigen har

svekket konsentrasjonen om den daglige driften på sykehuset.

Taust i Stavanger

Det var i går ingen i den administrative ledelsen i Helse Stavanger som ønsket å gi noen kommentarer til Helse Vest-direktørens bekymring.

— Vi kommuniserer ikke med Helse Vest-direktøren om økonomien gjennom media, sier fungerende administrerende direktør i Helse Stavanger, Stein Tore Nilsen.

Men styreleder, Odd Arild Kvaløy, deler ikke Helse Vest-sjefens bekymring for at fokuset på hjernekrigen fører til driftsunderskudd.

— Nilssen overdriver, sier Kvaløy. Men han understreker at styret tar den dårlige økonomien på alvor.

  • Vi har bedt om forslag til tiltakspakke på første møte etter ferien. Vi regner fremdeles med at vi skal være i balanse innen årsskiftet, sier Kvaløy.
Knut Strand