I 1991 hadde landet 236.000 industriarbeidsplasser. For to år siden var tallet redusert til 97.000.

I en ny bok karakteriserer Jahn Otto Johansen det samlede Tyskland for «Den tyske pasienten».

Han hevder at forsøket på å løfte det østlige Tyskland ut av fattigdommen handler om en dyr og omfattende fiasko.

Store deler av det tidligere Øst-Tyskland sitter fast i subsidier og er fremdeles for økonomisk brakkland å regne. Samtidig tærer de store overføringene på en tysk økonomi som kunne hatt god bruk for pengene til å bygge helt nye virksomheter.