Formålet er å skape et bærekraftig samfunn som er gjennomført økologisk, og delvis selvforsynt.

— Foreløpig er vi kommet veldig kort, og fremmøtet på planleggingsmøtet var ikke bra. Ennå er det under ti familier som har meldt sin interesse for prosjektet, forteller Anna Milford, organisasjonssekretær i Bergen.

En økolandsby er en samling hus bygget mest mulig etter økologiske prinsipper både når det gjelder arkitektur, byggematerialer, byggeprosess og drift av området. Men det handler også om å skape et sosialt samfunn som deler gleder og goder, og som løser forskjellige oppgaver i fellesskap, for eksempel dyrking av jord og husdyrhold.

Foreløpig ser arbeidsgruppen for seg en landsby med 10 til 15 boliger i forskjellige størrelser, og en del fellesbygg.

Neste møte er i kveld klokken 19.30 i organisasjonens møtelokaler på Bryggen.

ØKOLOGISK EKSEMPEL: Seletun, Miljøvernforbundets konferansesenter, er bygget etter økologiske prinsipper.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SUNDE