• Vi samarbeider nå med Økokrim, sier Ewos-sjefen.