— Det er vanskelig å finne ut hvorfor, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune.

Frem til slutten av 1990-tallet var Norge og Nederland blant ytterst få europeiske land der den hissigste stafylokokk-typen, MRSA, ikke forekom. Det er denne typen som nå er påvist ved Ladegården sykehjem i Bergen.

I 1999 ble det oppdaget utbrudd av gule stafylokokker ved en ortopedisk sengepost på Haukeland universitetssykehus. Det var mistanke om at en pasient som kom fra Japan, brakte med seg smitten. Hele sengeposten ble isolert en periode. Noe senere ble det også oppdaget noen tilfeller av gule stafylokokker ved et sykehjem i Klokkarvik i Sund kommune.

— Sykehjem og sykehus er spesielt utsatt. Fordi bakteriene er vanskelig å knekke med medisin, er det viktig å kjempe med nebb og klør for å unngå at bakteriene sprer seg, sier Søbstad.

Han ble orientert om mistanken ved Ladegården sykehjem i desember. Siden er han blitt løpende informert.

- Svært smittsom

  • Bakteriearten ved Ladegården er åpenbart svært smittsom, sier Søbstad.

— Hvordan sprer smitten seg?

— Den kan overføres ved kontakt med bordflater, dørhåndtak, og ved fysisk kontakt mellom personer.

Inkubasjonstiden kan være alt fra noen få dager til flere uker.

Sår gror dårlig

— Er stafylokokker farlig?

— Normalt ikke, men bakteriene kan føre til at åpne sår gror dårlig og sent, særlig hos eldre mennesker. Har man fra før en svekket allmenntilstand, kan stafylokokkene gi forringet livskvalitet.

— Hvordan vet man om man er smittet?

— Bakteriene ligger latent i kroppen, og kommer først til syne hvis man får åpne sår. Tar det tid før de gror, eller væsker mye, kan det være et tegn på gule stafylokokker, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad.

Han råder de som blir smittet, til å være nøye med håndhygienen, og til å foreta hel kroppsvask fem til syv ganger i uken.