– Den største endringen fra i fjor, er at vi har beslaglagt mer av GHB/GBL. Vi har aldri gjort så store beslag før, sier kontorsjef Arne Birger Nilsen i Tollvesenet i Bergen.

Mens det i 2007 ikke ble beslaglagt noen ting av det flytende narkotiske stoffet, sporet tollerne seg frem til 3250 gram i 2008. – Vi har hatt økt fokus på kurersendinger, og stoffet er utelukkende funnet i brevpost. Vi tar stikkprøver av pakker og brev, sier Nilsen.

Også for Regin Vest sett under ett, er det registrert en stor økning i funn av GHB, fra 0,5 kilo til 4,2 kilo.

Kvinne (84) smuglet brennevin

I Bergen foregår de fleste kontrollene på Flesland, men også på Skolten gjør tollerne beslag.

Noen er mer kreative enn andre, og alder er ingen hindring.

– I desember hadde vi en kontroll på danskebåten, hvor den eldste personen vi tok var 84. Damen hadde pakket brennevinsflasker inn i konfektesker, og tømt ut sjokoladen, forteller Nilsen.

– Hvordan reagerer de som blir tatt?

– De løfter litt på øyenbrynet, men så går det greit.

Gjemte amfetamin i rektum

I 2008 hadde tollvesenet i Bergen i underkant av 8000 kontroller, noe som er litt færre enn året før. Til gjengjeld var treffprosenten noe høyere.

216 personer ble politianmeldt, og fire av overtredelsene regnes som alvorlige.

Blant dem er et stort beslag av amfetamin på 133 gram, som ble gjort på danskebåten i vår. En hund fattet interesse for en bil, og markerte inne i bilen.

– Der fant vi ikke noe stoff, og vedkommende som kjørte bilen benektet bruk av narkotika, sier Nilsen.

Den 65 år gamle mannen ble tatt med inn på et samtalerom.

– Etter litt frem og tilbake vedkjente han seg å ha noen gram hasj i rektum.

Tollvesenet fant 16 gram hasj etter å ha tatt i bruk spesialtoaletter. Men fangsten stoppet ikke der.

– Mannen ble konfrontert videre, og etter hvert innrømmet han også å ha 50 gram amfetamin i rektum. Det viste seg at det var to pakker på til sammen 133 gram, forteller Nilsen.

For 65-åringen resulterte det i en ubetinget fengselsdom.

Mindre khat hver gang

Også når det gjelder det narkotiske stoffet khat, viser statistikken en økning i antall kilo som er beslaglagt.

– Tidligere år var det store sendinger opp i 50 kilo, men nå finner vi små rullekofferter med cirka 20 kilo i hver enhet, sier Nilsen.

Årsaken er trolig at smuglerne er blitt mer redde for å bli tatt, og tilstreber å falle mer inn i mengden.

Når det gjelder kokainbeslag har mengden doblet seg fra fem gram til 9,5 gram. Ifølge kontorsjefen blir funnene først og fremst gjort i de reisendes bagasje.

Ber publikum om hjelp til å ta flere

I 2008 ble det beslaglagt mindre øl og brennevin enn året før, men mer vin og brennevin over 60 prosent. To våpen, en kastestjerne og et gassvåpen, er også på listen.

– Dette er våpen som ungdommer kjøper i utlandet.

På landsbasis ble det gjort store beslag av heroin i 2008, hele 51,8 kilo mot 2,8 kilo året før. Bare ett gram av disse var hjemmehørende i Bergen.

Det største funnet i Norge ble gjort i Ålesund like før jul, da 3,5 kilo heroin ble oppdaget i en dobbelbunnet koffert på Vigra.

Kontorsjefen i Bergen ber publikum om hjelp for å kunne avsløre enda flere smuglere.

– Vi er avhengig av tips i likhet med politiet, men dessverre mottar vi færre og færre, sier Nilsen.

Tollvesenet
Tollvesenet
Tollvesenet
Tollvesenet
Tollvesenet